Fotograf: Magnus Hjalmarsson/TT

Familjen Stenbeck har miljardsålt i Kinnevik

Familjen Stenbeck har via sina olika ägarkonstellationer återigen minskat sitt innehav i Kinnevik. Affärerna ser ut att inbringa 1,7 miljarder kronor.

I ett sparsmakat pressmeddelande skriver Kinnevik att bolaget har fått information om att den största ägaren Verdere, som är ett bolag i Luxemburg som kontrolleras av Cristina Stenbeck, "träffat ett avtal med, bland andra, sina aktieägare om vissa transaktioner".

Sammantaget verkar det som att familjen Stenbeck minskat sitt ägande i Kinnevik motsvarande 2,5 procent av aktierna i investmentbolaget, eller från 9,1 i slutet av september till 6,6 procent av aktiekapitalet. Minskningen bör ha inbringat i runda tal 1,7 miljarder kronor.

Röstandelen går från 33,3 procent per den 30 september enligt sammanställning i ägardatatjänsten Holdings till 25,3 procent enligt uppgifterna i pressmeddelandet.

När affärerna som nämns i pressmeddelandet genomförts kommer Verdere äga motsvarande 4,2 procent aktierna (och drygt 18 procent av rösterna). Det är en minskning från 6,7 procent, eller med 2,5 procentenheter, per den 30 september.

Vidare kommer Camshaft Sàrl, som också är knutet till familjen Stenbeck, att kontrollera 1,0 procent av aktierna (och 6,7 procent av rösterna) i Kinnevik, enligt pressmeddelandet som inte innehåller någon information om vad de olika bolagen och stiftelserna hade tidigare. Enligt Holdings låg Camshafts ägarandel på 2,4 procent av kapitalet i slutet av september. Således en minskning med 1,4 procentenheter för Camshafts del.

Samtidigt kommer CMS Sapere Aude Trust, som också är en stiftelse med kopplingar till familjen Stenbeck, att "kontrollera" 1,4 procent av aktierna och 6,7 procent av rösterna i Kinnevik. Så vitt Direkt kan se har CMS inte haft något publikt ägande sedan tidigare.

I slutet juli sålde Verdere aktier för nästan 200 miljoner kronor. I mitten av september gjorde Verdere en ny försäljning, denna gång för cirka 40 miljoner kronor.

Läs även: Här är Stenbecks nya jätteinvestering


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST