Topp 10: Hetaste aktierna i hela Norden

Veckans topplista består av fem svenska, tre norska, en dansk samt en finsk aktie. 


 
1.  BW LPG
BW LPG ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned kommer vara en säljsignal. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 35.90. Ger signal om vidare uppgång till 40.21 eller mer. Aktien testar stödet vid cirka 36.80 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 36.80 kroner utlöser en säljsignal. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker aktien och indikerar ökad möjlighet för en vändning upp.  Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Topdanmark
Topdanmark visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 300 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 300 kroner vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Hansa Medical AB
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Hansa Medical AB och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har tagit ut målkursen vid 310 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid cirka 264 kronor och motstånd vid cirka 347 kronor. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Betsson
Betsson visar ingen klar trend på medellång sikt. Har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 70.49 kronor signalerar om en uppgång till 76.57 kronor eller högre. Aktien har stöd vid cirka 70.00 kronor och motstånd vid cirka 81.00 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Peab B
Peab B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter ett brott på en rektangelformation utan att helt ha nått målkursen på 87.02. Etablerad notering över 74.75 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien har stöd vid cirka 71.00 kronor och motstånd vid cirka 77.00 kronor. RSI under 30 visar att momentum i aktien är negativt på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Valmet Oyj
Valmet Oyj ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 19.00 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 19.00 euro vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  Sparebank 1 Nord-Norge
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Sparebank 1 Nord-Norge och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien närmar sig stödet vid cirka 64.40 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  Scatec Solar ASA
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Scatec Solar ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har en möjlig huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 57.18, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har stöd vid cirka 51.00 kroner och motstånd vid cirka 64.70 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  Resurs Holding AB
Resurs Holding AB visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd vid cirka 57.60 kronor och motstånd vid cirka 67.20 kronor. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är negativt, med RSI under 30.  Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  Nibe Industrier B
Nibe Industrier B har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt och reagerat kraftigt ned. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om den framtida trendriktningen. Har tagit ut målkursen vid 95.86 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid cirka 90.00 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt negativt, med RSI under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång för Nibe Industrier B. R Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Listan är gjord med utgångspunkt från Investtechs medellånga tekniska aktieanalyser. Dessa lämpar sig bra för investerare med en investeringshorisont på 1-6 månader. Kursutvecklingen efter tidpunkten för analysen, kommer kunna medföra förändringar i analyserna.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST