Första noterade cannabisbolaget i Europa gör entré på börsen – rusar över 200 procent efter notering

Danska Stenocare gör debut på börsen. 

Medicinska cannabisbolaget Stenocare börjar idag den 26 oktober att handlas på Spotlight Stock Market. Danska Stenocare blir det första noterade cannabisbolaget i Europa. Aktien kommer att handlas i danska kronor med kortnamnet STENO. 

Nyemissionen inför noteringen på 18,6 miljoner danska kronor tecknades till 402 miljoner danska kronor, vilket innebär att den blev mer än 20 gånger övertecknad. Den publika delen av nyemissionen, det vill säga den del som ej var skriftligen avtalad på förhand, blev mer än 50 gånger övertecknad. Bolaget får 2 100 nya aktieägare.

Stenocare emitterar 2,11 miljoner nya aktier och har därefter 8,90 miljoner aktier utestående. Bolaget tillförs 18,6 miljoner danska kronor före emissionskostnader på 1,4 miljoner danska kronor. Teckningskursen var 8,80 danska kronor per aktie. Börsvärdet är 78 miljoner danska kronor räknat på teckningskursen. 

Stenocare var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera och importera medicinsk cannabis.

Bolaget är idag den enda leverantören inom försöksprogrammet som, genom Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer, har börjat leverera medicinska cannabisoljeprodukter till danska apotek och sjukhus. De ursprungliga produkterna importeras från Stenocares kanadensiska partner, CannTrust och är tillgängliga i storskalig volym. 


Stenocare kommer även att utveckla en separat produktionsanläggning för odling och produktion av egna medicinska cannabisprodukter i bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

Under fredagens inledande handel rusade aktien 239 procent.

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST