Fotograf: Alexander Larsson Vierth/ TT

1600 tjänster ska bantas när Handelsbanken sparar

Banken vill effektivisera sin verksamhet. 

Handelsbankens rörelseresultat kom in i linje med förväntningarna på tredje kvartalet.

Intäkterna uppgick till 10 728 miljoner kronor (10 248), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 755.

Räntenettot uppgick till 7 862 miljoner kronor (7 587), väntat 7 972 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 2 624 miljoner kronor (2 355), väntat var 2 517 miljoner kronor.

Kostnaderna, som i det andra kvartalet steg med 8 procent på årsbasis till 5 196 miljoner kronor, ökade med hela 12 procent från 4 611 till 5 156 miljoner kronor.

Banken avser effektivisera sin verksamhet och ser åtgärder som minskar antalet arbeten.

"Åtgärder för att effektivisera verksamheten är ett naturligt och ständigt pågående arbete i Handelsbanken. Digitalisering ger nu möjligheter att öka denna effektivisering i banken. Den aktuella projektportföljen innebär åtgärder som leder till effektivisering motsvarande minst 1 600 årsarbeten. Det bedöms ske i en förhållandevis jämn takt 
över de närmaste fyra åren. Bankens ambition är samtidigt att öka affärsvolymen i våra hemmamarknader vilket kan ställa krav på ökade resurser. Detta gäller särskilt i Storbritannien och Nederländerna", skriver bolaget. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST