Rapportbesvikelse: Atlas Copco faller tvåsiffrigt på börsen

Atlas Copco bommade förväntningarna och spår lägre efterfrågan. Aktien faller tungt på Stockholmsbörsen.

Vid 12.55-tiden på fredagen var Atlas Copcos aktie ned strax över 10 procent efter att rapporten för det tredje kvartalet varit sämre än marknadens förväntningar.

Atlas Copcos tredje kvartal 2018:

- Rörelseresultat: 5 263 miljoner kronor.
Snittestimat (enligt 17 analytikerprognoser från Infront Data): 5 456 miljoner kronor

- Rörelsemarginal: 22,2 procent.
Snittestimat: 22,5 procent.

Försäljning: 23 675 miljoner kronor.
Snittestimat: 24 214 miljoner kronor

Efterfrågan har försvagats inom vissa kundsegment. Det uppger verkstadbolagets vd Mats Rahmström i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet.

"Vår lönsamhet är solid och vi fortsatte att växa vår serviceaffär inom alla affärsområden. Jämfört med tidigare höga nivåer har efterfrågan inom vissa kundsegment försvagats. Det råder större osäkerhet i den globala ekonomin och det har påverkat vissa kunders investeringsbeslut", säger Atlas Copco-chefen.

"Som väntat har halvledaraffären haft en negativ orderutveckling under kvartalet", tillägger han.

Atlas Copco spår i rapporten att kundefterfrågan på kort sikt förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin.

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att efterfrågan från "de flesta kundsegmenten" förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå, men att efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntas vara något lägre på kort sikt.

Orderingången minskade organiskt med 1 procent i det tredje kvartalet. I det andra kvartalet var den organiska ökningen 10 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST