"Bästa tredje kvartalet hittills" - men Volvoaktien faller

Betydligt bättre rapport än väntat från lastbilsjätten.

Lastbilskoncernen Volvos tredje kvartal är det "bästa tredje kvartalet hittills för koncernen", men det betyder inte att bolaget har uppnått sin fulla potential. Det skriver vd Martin Lundstedt i delårsrapporten.

"Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Ett nyckelområde är att öka vår serviceaffär, och vårt arbete med att öka andelen servicekontrakt, effektiviteten i verkstäderna och servicekapaciteten ger bra resultat", skriver han.

Lastbilskoncernen Volvos rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, blev 10.247 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018.

Genomsnittet av tolv analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 9.592 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 11,1 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,4 procent.

Försäljningen uppgick till 92.282 miljoner kronor för perioden. Här låg snittestimatet på 92.195 miljoner kronor.

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det tredje kvartalet till 65.348 enheter, en uppgång med 26 procent från 51.955 fordon motsvarande period 2017.

Snittestimatet, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten, låg på en orderingång på 58.839 lastbilar under tredje kvartalet.

Volvo räknar med att lastbilsmarknaden under 2019 kommer att uppgå till 300.000 fordon i Europa.

Bolaget skruvar samtidigt upp prognosen för innevarande år vad gäller den europeiska marknaden med 5.000 fordon till 315.000 stycken.

"Efterfrågan på marknaden förväntas vara på en god nivå även under 2019", skriver Volvos vd Martin Lundstedt i rapporten.

Prognosen för marknaden i Nordamerika är 310.000 fordon för 2019. Här ligger prognoser för 2018 fast på 300.000 fordon.

"Den höga aktivitetsnivån i den nordamerikanska ekonomin bidrar till en stark fraktmarknad med höga transportvolymer och bra fraktpriser. Detta gör att kunderna både förnyar och expanderar sina flottor, vilket är en utveckling som förväntas fortsätta in i 2019", skriver Volvos vd om Nordamerika.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST