Fotograf: Maja Suslin/TT

"Döda intäkter" tynger byggjätten – aktien faller

Byggkoncernen Skanska ser framför sig att det kommer att ha "döda intäkter", det vill säga intäkter med nollmarginal, på omkring 0,8 miljarder dollar i USA-byggverksamheten under 2019.

Det sade finanschefen Magnus Persson under fredagsmorgonens telefonkonferens sedan Skanska

"Den absoluta majoriteten av de något över 800 miljoner dollarna rör intäkter från dessa två projekt", sade han efter att Skanska meddelat om projektnedskrivningar på 0,9 miljarder kronor relaterade till bygget av två OPS-projekt (offentlig-privat-samverkan) i USA.

"Ett av dessa projekt har varit problematiskt under viss tid", sade vd:n Anders Danielsson med tillägg att nedskrivningarna kommer i spåren av bolagets strategiska översyn av den amerikanska verksamheten Denna översyn är nu helt genomförd, fortsatte han.

Skanska har kommit omkring halvvägs i projekten som är "stora och komplexa". I spåren av lägre produktionstakt och förseningar har Skanska kalkylerat tidigare produktivitet för framtiden och har nu tagit tillräckligt med nedskrivningar för att det ska räcka för resterande del av projekten.

På fråga om det projekt som Skanska märkt av problem i under översynen rör sig om flygplatsbygget La Guardia sade vd:n att han inte "kommenterar enskilda projekt". Detta med hänsyn taget till kunder och samarbetspartners.

Till Di sade IR-chefen André Löfgren på torsdagskvällen att problemen rör de enda två OPS-projekt som bolaget har i gång för närvarande i USA. Enligt Di rör det sig därmed om vägbygget I-4 Ultimate samt flygplatsrenoveringen.

Dessa två projekt ska enligt Skanskas hemsida färdigställas 2021 respektive 2022. Skanska har angivit att dessa projekt gett byggordervärden om 6 respektive 23 miljarder kronor.

I juli i år skrev Orlando Business Journal att utfärdarna av I-4 Ultimate bett om åtta månaders projektförlängning samt ytterligare 100 miljoner dollar i offentlig finansiering för det stora vägprojektet.

I samband med att Skanska var på väg att erhålla La Guardia-ordern framhöll kreditvärderingsinstitutet Moody's att det var ett av de mest komplexa byggprojekt som det har utvärderat och nämnde bland annat bränsleföroreningar samt asbest i befintliga terminaler. Dåvarande vd:n Johan Karlström klassade själva byggrisken som "normal". Då New York är en hemmaplan bedömde han att Skanska skulle kunna hantera projektets risker även om det var "ett stort åtagande".

Den nya vd:n Anders Danielsson säger på fredagen att Skanska valt att framöver avstå från anbud på så kallade mega design-build OPS-projekt eftersom att bolaget bedömer att risken i förhållande till potentiell avkastning (risk/reward) inte är attraktiv.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST