Fotograf: Henrik Montgomery/TT

Avanza rusar på rapporten

Nätbankens kvartalsrapport tas emot med öppna armar av marknaden.

Vid 10-tiden på torsdagsmorgonen var nätbanken Avanzas aktie upp 10 procent.

Tidigare på morgonen redovisade Avanza kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2018. Rörelseresultatet landade på 132 miljoner kronor (104) och de totala intäkterna steg till 267 miljoner kronor (227).

Enligt Bloomberg News analytikersammanställning var 124 respektive 257 miljoner kronor förväntat.

Bland enskilda intäktsrader ökade kurtagenettot till 111 miljoner kronor (106) medan fondprovisionerna steg till 81 miljoner kronor (62).

Kvartalets nettoresultat summerade till 106 miljoner kronor.

Efter ett "tråkigt" andra kvartal såg Avanza ökad aktivitet bland sina kunder under tredje kvartalet, även om aktiviteten på marknaden som helhet minskade.

Det skriver Avanza Banks vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

"Omvärlden fortsätter att präglas av osäkerhet både inom politiken och i ekonomin. Vi hör många röster om att vi kommer se sjunkande tillgångspriser när väl räntorna vänder upp och konjunkturen vänder ner. Personligen tycker jag att läget är svårtolkat. Den politiska osäkerheten under kvartalet vägdes upp av positiv börsutveckling", uppger Avanza-chefen.

Som bolaget tidigare har kommunicerat gick mycket utvecklingstid under inledningen av året till att genomföra viktiga regulatoriska anpassningar.

"Detta påverkade lanseringstakten under första halvåret. Tillsammans med den sura marknaden gav det avtryck i vårt icke tillfredsställande nettoinflöde under andra kvartalet, och till viss del även i kundtillväxten. Den starka rapportsäsongen och positiva börsen i juli och augusti gjorde att inflödet tog fart igen och att kundtillväxten ökade", skriver Rikard Josefson.

I slutet av augusti lanserade Avanza sin nya fond Avanza Global, vilket ytterligare spädde på såväl nettoinflödet som kundtillväxten, enligt bolaget.

Läs även: Lämnade Avanza efter 20 år – här är Hembergs nya uppdrag


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST