Fotograf: EFN/Youtube

Hedgefondstjärnan Mitteregger tvingas stänga fonden för nya kunder - har blivit för stor och framgångsrik

Max Mitteregger sätter lapp på luckan.

Hedgefonden Gladiator, som förvaltas av Max Mitteregger Kapitalförvaltning, har enligt ett styrelsebeslut beslutat att stänga fonden för nyteckning från och med den 1 december 2018. Det framgår av en nyhet på fondbolagets hemsida.

Syftet med beslutet är att begränsa det kapital som ska förvaltas, för att säkerställa en optimal förvaltning av fondens kapital i andelsägarnas intresse.

I en kommentar till Placera säger förvaltaren Max Mitteregger:

”Att vi stänger fonden är en effekt av att fonden är så stor idag, med ett förvaltat kapital på 4,7 miljarder kronor. Det blir svårare att skapa avkastning när fonden blir allt större med de investeringsmandatet jag har. Och jag lever i den tron att det är bättre att leta investeringar i närområdet som jag behärskar, än att börja leta bolag ute i Europa eller USA."

Fonden kan komma att öppnas för nyteckning igen i framtiden ifall styrelsen gör bedömningen att den återigen kan förvaltas optimalt.

Samtidigt har fonden sålt 72 procent av innehavet i Sobi. Det framgår av en uppdatering av fondens innehav. 

Hedgefonden har sålt 1,76 miljoner aktier från den föregående avräkningen, vilket medför att det kvarvarande innehavet i läkemedelsbolaget per utgången av september månad är 690 000 aktier. 

Bland andra förändringar märktes köp av Saab, Netent och Oncopeptides, samt en avyttring av hela innehavet i Medicover. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST