Topp 10: Aktierna med starkast köpsignaler just nu

Veckans Norden topp 10 består av tre svenska, fyra norska, två danska och en finsk aktie.

1.  Equinor ASA
Equinor ASA ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 220, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien testar stödet vid cirka 218 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 218 kroner utlöser en säljsignal. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Tobii AB
Tobii AB har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Har rekylerat tillbaka efter att ha tagit ut målkursen på 46.37 efter brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 37.71 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien testar stödet vid cirka 36.60 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 36.60 kronor utlöser en säljsignal. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det försvagar trendbrottet. RSI är under 30 efter kursnedgång de sista veckorna. Aktien har ett kortsiktigt negativt momentum. Tobii är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Hansa Medical AB
Hansa Medical AB visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 244. Målkursen vid 310 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 265 kronor. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Topdanmark
Topdanmark ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har dock en möjlig huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 269, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 274 kroner och motståndet vid cirka 293 kroner och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Northern Drilling Limited
Northern Drilling Limited visar ingen klar trend på medellång sikt. Har tagit ut målkursen vid 78.39 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien testar stödet vid cirka 72.20 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Amer Sports Corporation
Amer Sports Corporation visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd vid cirka 28.00 euro. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Hemfosa Fastigheter AB
Hemfosa Fastigheter AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien testar stödet vid cirka 115 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Zealand Pharma A/S
Zealand Pharma A/S. visar ingen klar trend på medellång sikt. Aktien testar stödet vid cirka 91.00 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker aktien. Det kortsiktiga momentumet i aktien är negativt, med RSI under 30. Det indikerar ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång för Zealand Pharma A/S.. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Scatec Solar ASA
Scatec Solar ASA ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har tagit ut målkursen vid 64.48 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid cirka 51.00 kroner och motstånd vid cirka 64.70 kroner. RSI avviker positivt mot kursen, vilket indikerar en möjlighet för en reaktion upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Aker
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Aker och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har stöd vid cirka 614 kroner och motstånd vid cirka 740 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST