Per Olof Lindsten, Veckans Affärer

Krönika: Sorgesamt tyst när grundläggande värderingar står på spel – var finns företagshjältarna?

Aktivisterna i det nya näringslivet är alldeles för få. Var finns visionärerna, förebilderna och hjältarna när våra grundläggande värderingar är under attack?, frågar sig Per Olof Lindsten.

Visst är det betryggande att se att det finns en stark försvarslinje i näringslivet som bjöd hård­nackat­ motstånd när Sveriges rikaste kvinna och tillika en av landets mest inflytelserika företagsledare tillsammans med några skånska miljardärskompisar sätter den egna vinsten och förmögenheten framför så grundläggande värderingar som mångfald och ett öppet samhälle.

Det visade sig finnas en hyfsad rad av såväl gamla som nya näringslivsprofiler som är av annan åsikt när det gäller vad som är allra viktigast här i världen. Men det räcker inte. Det handlar ju om den mest basala av hygienfaktorer, att inte driva utvecklingen bakåt.

Var finns den svenska offensiven i näringslivet, de aktivister som behövs för att snabbare och effektivare driva på framåt genom att missionera och mobilisera för en bättre värld?

Det nya näringslivet lever och frodas i bästa välmåga. Det svenska startup­undret skördar ideliga framgångar. Men det nya näringslivet är sorgesamt tyst. Och blygsamt.

Var finns de nya visionärerna? Var finns förebilderna? Var finns hjältarna? Var finns de som tänker längre än fram till företagets väggar och nästa kvartalsrapport, de som verkligen vill göra skillnad?

Visst har allt fler företag i dag ett framsynt och brett hållbarhetsarbete och en växande andel vill gärna bidra till goda ändamål i form av välgörenhet.

Men det räcker inte. När konsumenterna domineras av yngre och mer medvetna generationer kräver de mer av företagen, såväl i egenskap av varumärken som arbetsgivare.

Den här passiviteten sätter sina spår.

Svenskarnas förtroende för svenska företags hållbarhetsarbete och samhällsengagemang sjunker, visade nyligen en stor attitydundersökning från marknadsundersökningsföretaget Ipsos. Mindre än hälften, 44 procent, litar på att företag bidrar till bättre sociala och ekonomiska förhållanden.

Svenskt Kvalitetsindex ser samma trend i sina nationella branschstudier, att kundnöjdheten kopplat till företagens samhällsengagemang sjunker.

Bristen på dynamik i framstående näringslivsprofilers engagemang blir ack så tydlig när NMC, "Sveriges ledande nätverk för ett hållbart näringsliv" i dagarna delar ut sitt pris Hållbart ledarskap som i många år gått till personer i näringslivet som verkligen utmärker sig.

Det känns som om tiden har stått stilla, länge, länge.

Finalister i år är Azita Shariati, vd på Sodexo, Eva Karlsson, vd på Houdini Sportswear, och Löfbergs vd Lars Appelqvist. Alla tre utom­ordentliga personer och förebilder. Men de tillhör alla den lilla, och tragiskt konstanta skara av visio­nära företagare som verkligen tar hållbarhetsfrågor och samhällsengagemang på allvar, samma gäng som har varit tongivande och som har lyfts fram de senaste 5–10 åren.

Likaså, när vår systertidning Aktuell Hållbarhet i våras presenterade sin årliga rankning av Hållbarhetssveriges mäktigaste personer så kom först på plats 9 en representant från det privata näringslivet, Norrskens Niklas Adalberth. 

Och det är väl där vi möjligen kan söka tröst, i det snabbt framväxande sociala entreprenörskapet. De sociala entreprenörerna bygger bolag som i grunden för affärsidén har ambitionen att lösa någon av våra små eller stora, nya eller gamla samhällsutmaningar. Och här är Niklas Adalberth onekligen den stora förebilden, missionären och finansiären, han som vill hitta en unicorn som i stället för en miljardvärdering ska hjälpa en miljard människor.

Tänk om Sveriges rikaste kvinna och de skåns­ka finansmännen hade samma syn på miljarder.

Per Olof Lindsten är digital redaktionschef på Veckans Affärer.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.