Klädkedjan tar stryk efter rapport – aktien rasar på börsen

Det blev ett utmanande år för Kappahl.

Kappahls gångna verksamhetsår var utmanande där färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning, skriver tillförordnade vd:n Göran Bille i bokslutet.

Kappahls jämförbara försäljning sjönk med 2 procent på helåret (september 2017-augusti 2018). För det fjärde kvartalet enskilt var nedgången 1,6 procent.

Det varma vädret i maj medförde att en stor andel sommarkläder såldes slut redan innan Kappahls fjärde verksamhetskvartal inletts, enligt rapporten.

"För att upprätthålla försäljning på en utmanande marknad med vikande trafik, en följd av det fortsatta högsommarvädret, har vi hållit ett högt aktivitetstempo. Vi kunde därmed upprätthålla försäljningen, om än med lägre andel fullprisförsäljning. Vid övergången till den tidiga hösten fick försäljningen på Barn en riktigt bra start. Samtidigt påverkade ett för lågt lager och väl smalt erbjudande fullprisförsäljningen på Dam negativt", skriver Göran Bille.

Kappahls rörelseresultat i kvartalet sjönk till 66 miljoner kronor (139). Enligt bolaget påverkades marginalen negativt av en högre dollarkurs. Kostnadsökningarna under kvartalet uppges främst utgöras av avgångsvederlag till tidigare vd, valutaeffekter och ökade kostnader för marknadsbearbetning.

Under hela verksamhetsåret 2017/2018 öppnades fyra nya Kappahlbutiker, fyra stängdes och 23 stycken byggdes om.

Newbie Store hade vid årets utgång 22 butiker (11).

"Vi är nöjda med försäljningsutvecklingen i Storbritannien och ser tydligt var Newbiekonceptet passar in och kommer att fungera framåt", skriver vd:n.

Kappahl fick ta storstryk efter rapporten och aktien är nu ned 12 pocent i den inledande handeln. 

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST