ANNONS

Attraktiv utbildning - enorm efterfrågan på biomedicinska analytiker

Studenter på Biomedicinska analytikerprogrammet utbildar sig till framtidens nyckelspelare för en väl fungerande hälso- och sjukvård som möter samhällets och patienternas behov.

När man går Biomedicinska analytikerprogrammet på Göteborgs Universitet läser man en professionsutbildning där teori varvas med laborationer och praktiskt arbete. Programmet är treårigt (180 högskolepoäng) och har två inriktningar: laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Studenterna har 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning där man får möjlighet att pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken.

”I Göteborg har vi upplägget att alla läser tillsammans det första året för att sedan välja inriktning till år två. Då fokuserar man antingen på laboratoriemedicin, där man analyserar prover från patienter, eller klinisk fysiologi, där man gör undersökningar direkt på patienten”, förklarar Camilla Hesse, programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet på Göteborgs universitet.

Arbetslivsförankrad utbildning

Lärarstaben består av universitetslektorer, många har en grundutbildning som biomedicinska analytiker. Studenterna träffar även andra lärare och forskare på Sahlgrenska Akademin under utbildningen. Man har även ett väletablerat samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset där yrkesverksamma biomedicinska analytiker bidrar med sin specialkunskap:

”Vårt unika samarbete förser studenten med en uppdaterad utbildning och kunskap om den senaste tekniken vilket gör att man blir väl insatt i arbetslivets behov”, säger Camilla Hesse.

Det finns en enorm efterfrågan på biomedicinska analytiker i hela landet och den stora arbetsgivaren är hälso- och sjukvården. Studenterna kan även få arbete inom industrin, som produktspecialister på medicintekniska företag och inom veterinärmedicin. Programmet jobbar aktivt med internationalisering för att redan under studietiden göra det möjligt att skaffa sig erfarenheter från utlandet.

Intresse för naturvetenskap

Sökande ska ha en naturvetenskaplig gymnasieutbildning och ett genuint intresse för ämnen som matematik, kemi, teknik och medicin då utbildningen är bred och kräver att man kan lite av varje.

”För att du ska tycka om detta yrke bör du vara noggrann och tycka att det är en spännande utmaning att analysera för att kunna leverera korrekta provsvar till läkarna som ska ställa diagnos på patienter”, berättar Camilla Hesse.

Hej Marie Persson som studerar sista året på BMA-programmet! Hur är studietiden tycker du? 

”Det är väldigt intressant! Teori går hand i hand med praktiska kurser och det lämpar sig väldigt bra att först få en stadig teoretisk bakgrund innan laborativa moment tar vid. Från att börja med anatomi och fysiologi tar mer specifika kurser vid under andra året, exempelvis mikrobiologi och immunologi och molekylärbiologi. Vi studerar även sjukdomslära som ger oss möjlighet att återkoppla resultat på analyser, något som är extra uppskattat inför praktikperioden som äger rum under sista året”, säger Marie Persson. 

Vilka möjligheter ser du efter utbildningen?  

”Möjligheten till jobb är enorm! Det är snarare regel än undantag att bli erbjuden anställning innan du tagit examen. Förutom på sjukvårdens olika labb kan biomedicinska analytiker arbeta inom företag, på vårdcentraler eller till och med som säljare. Eller varför inte studera vidare? Biomedicinska analytiker finns världen runt så för den som önskar kan även många dörrar öppnas utomlands”, avslutar Marie Persson.

Läs mer om utbildningen här!


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant