6 saker om FN:s nya klimatrapport – som visar att vi har mindre än ett decennium på oss att få ordning på klimathotet

Ny rapport visar att vi inte har så lång tid på oss. 

Mindre än ett decennium att få ordning på klimatet. Det är den ödesdigra slutsatsen i en ny rapport från FN:s klimatpanel, IPCC. Den visar att vi redan har nått 1 grads uppvärmning och med nuvarande styrfart går mot 3 grader vid sekelskiftet med katastrofala effekter för livet på jorden som följd.

Det finns visst hopp, men då måste en rad åtgärder sammanfalla.

Vid Paris-uppgörelsen 2015 gick drygt 180 länder med på att hålla uppvärmningen till max 2 grader i förhållande till förindustriella nivåer senast 2050 – helst 1,5 grader.

Med den kurs världen har tagit riskerar vi dock att bomma målet rejält. Allt enligt en rapport som 91 forskare har tagit fram åt FN:s klimatpanel - Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.

Här är de 6 viktigaste slutsatserna:

1. Risk för disruptiva effekter
Jorden har redan nått 1 grads uppvärmning. Sker inget drastiskt når vi 3 graders uppvärmning vid sekelskiftet med katastrofala effekter för livet på jorden som följd.

2. Halv grad = stor skillnad
Vid en halv grads extra uppvärmning utsätts ytterligare 420 miljoner människor för värmeböljor och 10 miljoner fler för risker kopplade till höjningar av havsytan.

LÄS MER: FN-rapport: Marknadskrafterna dödar planeten – dags för nytt ekonomiskt system

3. Krävs åtgärder utan motstycke
Rapportförfattarna menar att det krävs förändringar "utan motstycke" för att få ned utsläppen med 45 procent till 2030 och noll utsläpp 2050 och därmed ens ha chans att nå 1,5-gradersmålet.

Det handlar inte bara om att utöka investeringar i förnyelsebar energi och fasa ut koldioxidutsläpp i energisektorn, utan det krävs även åtgärder inom alltifrån transportsektorn till markhantering, enligt Financial Times.

Vi behöver återplantera skog, få bort koldioxid ur marken och även fånga koldioxid direkt ur atmosfären – 100-1000 miljarder ton måste fångas direkt ur atmosfären, enligt The Guardian.

Problemet är att tekniker som kan göra det inte har provats storskaligt ännu.
Koldriven elektricitet måste fasas ut för att upphöra helt 2050.

LÄS MER: Ödesprognosen står fast – världen riskerar gå under om 30 år: "Slopa kvartalskapitalismen och rädda planeten"

4. Koldioxidlagring kräver yta större än Indien
Stort hopp har satts till Bioenergy with Carbon Capture and Storage-tekniken, BECCS.
Tekniken går ut på att odla träd och annan vegetation och förbränna det till elektricitet samtidigt som koldioxiden fångas upp vid själva processen för att därefter lagras under jord.

Förutom att BECCS har diskuterats länge och använts med begränsad framgång rapporterar The Guardian att forskning visar att det krävs större ytor än Indien.

LÄS MER: Norges "nya olja" och Bill Gates storinvesterar – men är koldioxidlagring klimaträddning eller fiasko?

5. Utsläppen ökar igen
Rapporten kommer i samma veva som de globala utsläppen har börjat öka efter att inte ha rört på sig 2015 och 2016.

LÄS MER: Kapitalismen kommer att rädda planeten från klimathotet – inte FN

6. Näringslivet har börjat vakna
Dagens Industri rapporterar samtidigt att 492 bolag i världen anslutit sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) som bland annat är ett samarbete mellan Världsnaturfonden och FN:s Global Compact där företag får hjälp att sätta mål i enlighet med vad som krävs för 2 graders uppvärmning.

Stefan Henningsson, senior rådgivare inom klimat, energi och innovation på WWF, menar att många bolag är osäkra på hur målen ska nås, men lyfter H&M som ett exempel.

"H&M vill gå in på 1,5-gradersnivå och har sagt att man ska vara klimatpositiva i hela värdekedjan till 2040. Man har satt målet utan att se exakt hur det ska levereras – vilket är väldigt bra. Det är så vi måste agera", säger han till DI.

Även Naturvårdsverkets klimatchef Stefan Nyström är positiv till företagens möjligheter att agera.

"Sverige kan stå som modelland och visa på ledande exempel. Tekniken finns och förutsättningarna för näringslivet är goda eftersom klimatsmarta lösningar efterfrågas. Nu är det politiken som avgör, det handlar om ledarskap", säger Stefan Nyström till Aktuell Hållbarhet.

LÄS MER: Hetaste hållbarhetstrenden: Nu fixar företagen sina egna klimatavtal

 


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant