ANNONS
Ladi Moradi, Marknadsansvarig, Serla, SCD

Toalettpappers-tillverkaren gör hållbarhet naturligt i vardagen

Ladi Moradi, marknadsansvarig på Serla, ser att allt fler konsumenter ställer högre hållbarhetskrav på produkterna de köper och att man gärna tänker ett steg längre.

Hållbarhet är en viktig fråga för Serla och genomsyrar bolagets alla processer, produktionslinjer och produktutveckling.

”Vi på Serla vill plocka ner hållbarhet på ett mycket mer lättförståeligt plan och vi arbetar även kommunikativt med att utbilda och ge tips till hur man enkelt lever mer hållbart i vardagen”, säger Ladi Moradi.

Serla är ett stark grönt varumärke

Serlas varumärke har ända sedan 60-talet varit starkt förknippat med omtanke för miljön, mervärde för kunderna och en hjälpande hand i vardagen.

”Därför är det inte så konstigt att Serla har blivit ett ledande miljöval. Vi har varit lyhörda och förbättrat kvaliteten för våra produkter ytterligare och samtidigt tagit större ägandeskap inom kategorin. Vi är stolta över Serla Miljöval: en serie miljövänliga produkter av högre kvalitet, utan att konsumenterna behöver kompromissa”, säger Ladi Moradi.

Fakta

Metsä Group använder förnybar energi till 72 procent av produktionen och koldioxidutsläppen har minskat med 38 procent per ton sedan 2009. Att hela marknaden tar miljöfrågorna på allt större allvar är tydligt för Serla, som ser stora skillnader på vad som efterfrågas i dag.

Läs mer här!

Serla har alltid ansett att alla små gröna steg är viktiga för att göra skillnad på vägen mot en hållbar framtid. Bolaget använder återvunnet material som huvudråvara och förpackningarna är gjorda av det förnyelsebara råmaterialet sockerrör istället för olja som annars brukar användas i plast.

När det gäller plastförpackningarna tittade Serla tidigt på alternativ till vanlig oljebaserad plast som förpackningsmaterial.

”Vi var kanske lite för tidiga och som ensam pionjär måste man ta hela kommunikationen till slutkund, vilket var krävande”, säger Ladi Moradi och tillägger:

”Anledningen till att vi valde Grön PE var, och är fortfarande, att det är en förnyelsebar råvara från säkra källor. En plast som återvinns som plast efter användandet och som håller bra körbarhet i produktionen”.

Miljötänk i alla steg

Merparten av Serlas produkter tillverkas i Sverige, på bruket i Mariestad, sedan 1795 och bolaget arbetar med hållbarhet i varje led i produktionen.  Ökad medvetenhet av miljöfrågor borgar även för mer samspel med övriga delar av samhället – något som är en förutsättning för större hållbarhetsinsatser. Allt spill från Serlas produktion blir till exempel en källa till fjärrvärme för kommunen.

Föregångare i miljötänk

Serlas hållbarhetsarbete är dock inte ett resultat av marknadskrafter eller ändrade förutsättningar. Tvärtom har man genom koncernen Metsä Group en lång historia av att gå i framkant inom området. 1989 var de till exempel en av de första i världen att publicera miljörapporter om vilken effekt deras produktion och produkter hade på sin omgivning.

“Vi på Serla anser att de små stegen är viktiga. Varje grönt steg vi tar tillsammans gör skillnad för en hållbar framtid”, avslutar Ladi Moradi.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.