Jason Channell

Kapitalismen kommer att rädda planeten från klimathotet – inte FN

Termen hållbara investeringar kommer inte att behövas om 10 år. Förändringarna i näringslivet är långt mer effektivt än vad FN kan åstadkomma. Det hävdar Jason Channell, global hållbarhetschef på amerikanska storbanken Citi.

Bråttom, men gynnsamt läge för att skapa en bättre värld utan avkall på ekonomiska tillväxtmål. Så sammanfattar Jason Channell klimathotet.

Jag träffar Citis globale forskningschef inom hållbara och ansvarsfulla investeringar på Grand Hôtel i Stockholm efter att han dagen innan hunnit avverka tre länder. Han ser ut som vilken bankchef som helst och pratar lika rappt som en kulspruta. Symboliken är tydlig. Det är inte bara bråttom att hinna med allt som ska sägas under en timme, utan det är bråttom att få ordning på klimathotet.

Jason Channell vet vad han pratar om. Han var huvudförfattare till Citi-rapporten "Energy Darwinism" och har hållit FN-dragningar i ämnet vid Palais des Nations i Genève. 

I senaste rapporten "United Nations Sustainable Development" hävdar storbanken att mer miljömässiga energialternativ som vatten, energi och den cirkulära ekonomin redan motsvarar investeringar på 1,5 biljoner dollar per år. Kurvan pekar rakt uppåt.

Va.se. skrev nyligen om en kommande FN-rapport där slutsatsen var att marknadskrafterna dödar planeten. Vi lever på en planet med ändliga resurser och med en ekonomisk modell som bygger på ständig tillväxt. Hur tänkte vi?

LÄS MER: FN-rapport: Marknadskrafterna dödar planeten – dags för nytt ekonomiskt system

"Världen råkade inte hamna i en sådan situation, utan det var ett medvetet drag att låta ekonomin få det den behövde för att växa", säger Jason Channell.

I dag menar han att det finns en utbredd medvetenhet om vilken effekt vår ekonomiska tillväxtmodell har fått på samhället och miljön och att vi just därför behöver satsa på mer hållbara ekonomiska modeller.

Nordiska företagens medvetenhet ligger i världsklass, menar han. Det beror bland annat på att många redan införlivat frågan i såväl den operationella som den strategiska affärsmodellen . Det i sin tur reflekterar medborgarnas höga medvetenhet om vikten av hållbarhet.

Jason Channell berättar om en studie från för flera år sedan där Citi jämförde två vägar framåt: antingen begränsa utsläppen eller köra på som vanligt. Slutsatsen landade vid en försumbar kostnadsskillnad mellan de båda modellerna.

"Det beror på att du slipper ta en massa ansvar i ett senare skede. Så låt oss få det här gjort så fort som möjligt, men utan att behöva vända upp och ned på samhället. Ursäkterna för att inte agera blir allt tunnare."

Han är ändå oerhört optimistisk och det beror på att investeringar i alternativa energikällor fullkomligen har exploderat på sistone.

"Hållbara investeringar är numera en accepterad och naturlig del av företagens affärsmodell. Och inom 10 år är hållbara investeringar så naturligt att termen inte behövs. Jag är övertygad om att trenden räddar planeten."

Jason Channell hävdar också att det finns logiska förklaringar till att världen först nu agerar med full kraft trots att NASA-forskaren James Hansen redan 1988 vittnade om problemet inför amerikanska senaten.

"Många människor väntar till sista minuten på grund av att man har haft mer brådskande ärenden. Det tar också tid att bygga upp en utbredd medvetenhet om problemen."

För att skapa en hållbar väg framåt krävs en rad tekniska lösningar som exempelvis kraftnät med förmåga att lagra energi från förnyelsebara energikällor.

"Europa håller redan på med en massa hållbara finansieringar och investeringar. Liknande saker sker i USA med anmärkningsvärd fart."

Då Jason Channell började bevaka alternativa energikällor 2005 var det en liten sektor. I dag finns en allt större medvetenhet om att vi inte kan gå tillbaka till det som en gång var. Den medvetenheten parad med ökad medvetenhet om att det går skapa finansiell avkastning på hållbara sätt tycker han är det största som har skett inom området.
Det har också gjort att investeringarna inom hela energisektorn (kraft och elektricitet) numera består till tre fjärdedelar av alternativa energikällor eller andra energikällor med noll koldioxidutsläpp.

"Om du för 10 år sedan hade sagt att det skulle bli så hade du mötts av många skeptiska blickar..."

Men fattiga länder är fortfarande ett orosmoln.

"Det är svårt att säga till att de inte kan utveckla kolbaserade tillgångar eller en ekonomi som vi har vant oss vid. Och det är lätt för människor som sitter på kontor i rika länder att peka finger."

Förutom att han är optimistisk om att vi ska få ordning på klimatet ungefär på samma sätt som världen lyckades få bort mycket av den extrema fattigdomen är han en obotlig teknikoptimist.

Inte i bemärkelsen att han tror att en AI med övermänsklig intelligens ska lösa klimatkrisen, utan snarare att tekniken på ett dramatiskt sätt kan bidra till att få bukt med problemet.

Jason Channell tycker heller inte att vi bör vara för oroliga över en avvaktande inställning från vissa politiker av rädsla att förlora röster, utan menar att det ändå finns många "gröna röstare" och Tyskland är ett bra exempel.

Forskningschefen drar sig också till minnes hur Storbritanniens konsumenter kunde rasa över att plastpåsar plötsligt kostade 5 pence, medan plast numera är ett så välkänt miljöproblem att man rycker på axlarna.

Jason Channell ser också andra positiva signaler som att elbilar så sent som för 5 år sedan köptes av entusiaster, medan barn numera sätter upp planscher med de senaste modellerna i sina rum.

Generellt ser han tydliga signaler om att hela synen på kvartalskapitalism är på väg att överges till förmån för en mer långsiktig syn på tillgångar.

"Det handlar egentligen om att kapitalismen är på väg på att förändras."

Citi-chefen hävdar att många institutioner redan är på banan då man har insett att det går att förena hållbara investeringar med höga affärsmål.

Trots att USA lämnar Paris-uppgörelsen är verkligheten ändå den att utvecklingen mot en en framtid med lägre koldioxidutsläpp fortskrider snabbt för delstater och företag i landet, menar han.

Det beror på att varje investeringsbeslut inom energiområdet är långsiktigt och kapitalintensivt – ett nytt kolkraftverk med en livstid på runt 40 år kommer att hinna verka under ett antal politiska administrationer med olika syn på fördelar eller nackdelar med koldioxidintensiva branscher.

Han tycker att FN visserligen har varit en stor hjälp att föra samman människor och företag kring en gemensam agenda, men då det gäller att få saker utförda är företagen långt mer effektiva, enligt Jason Channell.

Han utesluter inte att människor kan behöva offra lite av sin livsstil, men hävdar att vinsten är långt större.

"Gör du något åt det kommer du inte att få reda på vad som hade skett om du inte hade gjort det. Vi får heller inte glömma att det uppstår nya industrier och branscher som inte ens går att föreställa sig i dag och där du inte behöver offra ekonomisk tillväxt."

Så vi har en gyllene chans att skapa en bättre värld?

"Ja, vi kan få fler människor ur fattigdom och skapa en renare värld. Och allt kretsar kring affärsmöjligheter."


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.