Höstens 10 hetaste aktier - spel, tech och investmentbolag bland köpfavoriterna på Stockholmsbörsen

Analysexperterna har hittat fyra svenska, fyra norska, en dansk och en finsk aktie som är köpvärda de kommande månaderna.

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.

Listan ger lämpliga köpkandidater för investerare med en tidshorisont på 1-6 månader. Om du inte är kund hos Investtech tryck här för gratis tillgång i 14 dagar!

1. Aker BP ASA(AKERBP.OL) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 342.6 (-2.2)

Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Aker BP ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt.

Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 306.

Målkursen vid 334 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 320 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 320 kroner vid reaktioner tillbaka. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt.

Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

2. Tobii AB(TOBII.ST) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 41.48 (-1.9)


Tobii AB har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Har en möjlig omvänd huvudskuldra-formation under utveckling.

Etablerat genombrott över motståndet vid 46.31, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt uppgång. Aktien testar stödet vid cirka 41.00 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 41.00 kronor utlöser en säljsignal.

Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket försvagar trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

3. Frontline(FRO.OL) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 52.85 (0.45)

Frontline ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång.

Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 52.00 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång.

Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Frontline. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

4. Neste Corporation(NESTE.HEX) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 75.18 (2.1)

Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Neste Corporation och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt.

Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har också brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range.

Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 71.40 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 71.40 euro vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

5. Orsted A/S(ORSTED.CO) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 426 (-12.1)

Orsted A/S visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar.

Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 414 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna.

Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

6. Industrivärden C(INDUC.ST) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 201.2 (-2.2)

Industrivärden C ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång.

Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 200 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 200 kronor vid reaktioner tillbaka.

Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

7. Bravida Holding AB(BRAV.ST) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 71.6 (-0.75)


Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Bravida Holding AB och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt.

Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 70.49. Ger signal om vidare uppgång till 75.70 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 65.50 kronor och motstånd vid cirka 74.00 kronor.

Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

8. Norwegian Finans Holding ASA(NOFI.OL) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 99.6 (-0.7)

 


Norwegian Finans Holding ASA ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget.

Gav köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 93.15. Ger signal om vidare uppgång till 112 eller mer. Aktien testar stödet vid cirka 98.40 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 98.40 kroner utlöser en säljsignal.

Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

9. Panoro Energy(PEN.OL) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 22.3 (-0.4)

Panoro Energy ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång.

Aktien har stöd vid cirka 16.70 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

10. THQ Nordic AB(THQNB.ST) - 4 okt 2018. Senaste slutkurs: 198 (-4.5)

THQ Nordic AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget.Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation.

Etablerad notering över 204 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal.

Aktien ligger mellan stödet vid cirka 183 kronor och motståndet vid cirka 208 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant