Fotograf: Per Løchen / Scanpix NORGE / SCANPIX

Förlust för MQ – stryker utdelningen helt

"Den ovanligt varma sommaren påverkade försäljningen negativt."

Klädbolaget MQ redovisar ett resultat efter skatt på -3 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal (24). Resultatet per aktie uppgick till -0:09 kronor (0:69)
Bruttomarginalen uppgick till 47,5 procent (54,0).

Rörelseresultatet blev -8 miljoner kronor (2) vilket gav en rörelsemarginal på -1,7 procent (7,0). MQ vinstvarnade den 17 augusti och sade då att rörelseresultat skulle uppgå till cirka 2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 445 miljoner kronor (467). I jämförbara butiker var försäljningsförändringen -6,2 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017/2018 i syfte att skapa utrymme för att stärka främst den digitala utvecklingen i bolaget. Föregående räkenskapsår var utdelningen 1:75 kronor.

"Försäljningen i det fjärde kvartalet har inte utvecklats enligt förväntningarna. Den ovanligt varma sommaren påverkade försäljningen negativt och resulterade i en högre realisationsgrad samt en fördröjd start av höstsäsongen. Helåret har varit utmanande sett till vikande kundtrafik och försäljning i främst MQ-kedjan med försämrad lönsamhet för koncernen som följd. Joy-kedjan fortsätter öka antalet kundbesök och försäljningen är i nivå med föregående år. Koncernens nye VD Ingvar Larsson tillträdde den 20 augusti.
Vi lägger nu ett svagt kvartal bakom oss och därmed vänder vi blicken framåt", summerar bolaget.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST