ANNONS

Att vara chef har aldrig varit svårare

Digitalisering och globalisering har ökat tempot i näringslivet väsentligt. Det innebär
att organisationsstrukturer har blivit allt mer komplexa. Du som chef måste därför arbeta
mer agilt och ha förmåga att skapa tvärfunktionella organisationer.

Konsultföretaget Inhouse ser att dagens chefer är i större behov av att involvera andra funktioner för att lyckas med sitt uppdrag. Digitaliseringen har gjort det möjligt att på helt nya sätt följa upp kundbeteenden och försäljningssiffror i realtid men det ställer också ökade krav på företagen att förmedla en sammanhållen kundupplevelse i alla kanaler.

”För att kunna skapa den optimala upplevelsen behöver därför exempelvis marknadsavdelningar jobba lättrörligt allt oftare och samtidigt involvera andra avdelningar som IT, kundtjänst eller FoU”, säger Aje Stenbeck, Business director och delägare på Inhouse.

”I och med att det blir allt vanligare att arbeta tvärfunktionellt kan du dessutom vara chef för olika funktioner vilket gör arbetet komplext. Som chef ska man inte kunna varje detalj, till skillnad mot specialisten. Fokus bör snarare vara att team och grupper fungerar ihop”, tillägger Kajsa Tamsen, Business director och delägare på Inhouse.

Inhouse

Inhouse är ett konsultföretag inom organisationsutveckling, rekrytering och bemanning. Vi riktar oss mot branscher inom kommunikation, ekonomi, business services och HR.
Alla som arbetar på Inhouse har också varit verksamma inom dessa områden och vet vilka utmaningar våra kunder faktiskt har.

Bolaget grundades 1996 och har i dag över 40 anställda i Stockholm, Göteborg och Berlin samt över 300 konsulter i uthyrningsuppdrag.

Läs mer om Inhouse här

Inhouse arbetar med organisationsutveckling, rekrytering och bemanning och de flesta organisationer Inhouse samarbetar med har samma typ av utmaningar. De behöver attrahera, utveckla och behålla bra personal, menar Aje Stenbeck:

”Det bolag som är duktigast på att ta hand om sin personal, kommer i slutändan att stå som vinnare. De anställda är oftast den enskilt största posten när det kommer till kostnader i företaget. Därför är det av största vikt att ha rätt personer ombord, som har rätt förutsättningar att kunna tackla de utmaningar som bolaget ställs inför.”

Enligt Jens Ölander, vd och delägare på Inhouse, är det viktigt att som chef skapa förståelse bland sina medarbetare för den verklighet som enheten eller företaget finns i. Samtidigt ska man vara beredd på att gå från långsiktiga strategier till snabb anpassning. 

”Vi pratar ofta om förändringsbenägenheten i företaget, om innovationstakten. Då är det viktigt att man som chef snabbt ska kunna ställa om och förhålla sig till tvära kast i en snabbrörlig omvärld. Den som kan anpassa sig snabbt till nya förutsättningar överlever.”

Inhouse grundades för 22 år sedan och fortsätter att växa

”I Sverige finns Inhouse idag i Stockholm och Göteborg och vi har sett samma stora behov av stöd med organisationsutveckling och att hitta rätt personal i övriga Europa. Därför har vi under våren 2018 även etablerat Inhouse i Berlin, där vi ser en stor tillväxtpotential”, avslutar Jens Ölander.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST