Rankning: Nordens 10 hetaste aktier att köpa just nu

Veckans Norden topp 10 består av tre svenska, fyra norska, en dansk och två finska aktier.

1.  Aker BP ASA
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Aker BP ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 306. Målkursen vid 334 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 316 kroner. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Nel ASA
Nel ASA visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 3.72 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 3.72 kroner vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Fortum
Fortum ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 21.70 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 21.70 euro vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  AarhusKarlshamn
AarhusKarlshamn visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 147 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Frontline
Frontline har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 45.50 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket försvagar trendbrottet. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Neste Corporation
Neste Corporation ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien testar stödet vid cirka 71.40 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 71.40 euro utlöser en säljsignal. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Tryg
Tryg ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 157 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  THQ Nordic AB
THQ Nordic AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 204 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 183 kronor och motståndet vid cirka 208 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Scandic Hotels Group AB
Scandic Hotels Group AB har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 88.80. Ger signal om vidare uppgång till 103 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 97.00 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 97.00 kronor vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Panoro Energy
Panoro Energy ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd vid cirka 16.70 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST