Fiskodling i Nigeria efter Shells oljeutsläpp i augusti 2008. Fotograf: Amnesty

Rapport: Dina sparpengar i ”etiska” fonder kan hamna hos bolag som svartlistas av Amnesty

De sju största bankerna i Sverige fortsätter investera kundernas pengar i företag som är kända för kopplingar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och långvarig miljöpåverkan, enligt en ny Amnesty-rapport.

”Det här handlar om stora globala företag som inte agerat tillräckligt för att komma tillrätta med att de bidrar till allvarlig negativ inverkan på mänskliga rättigheter och långvarig miljöförstöring”, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig på området företag och mänskliga rättigheter på Amnesty International i Sverige.

Granskningen från Amnesty International och initiativet Fair Finance Guide är en uppföljning av en rapport om storbankernas investeringar i företag som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter som gjordes år 2015.

”Swedbank och Nordea har investerat mest i de företag som ingår i granskningen, men Swedbank har visat ett betydligt bättre påtryckningsarbete för att få företagen att ta ansvar”, konstaterar Ulrika Sandberg.

De svartlistade företagen i studien är DowDuPont, Goldcorp, Royal Dutch Shell, Vedanta Resources och Renault. Amnesty noterar däremot att Stora Enso, som tidigare var med på listan, håller på att åtgärda problemen efter påtryckningar.

Investeringar i de fem företagen där problemen kvarstår hittades i totalt 62 av bankernas fonder. Hos Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Swedbank var några av fonderna dessutom så kallade etiska fonder eller hållbarhetsfonder. Däremot hittades inga av företagen i Svanenmärkta fonder.

Störst investeringar i dessa fem företag, omkring 4 miljarder, har Nordea och Swedbank, lägst investeringar har SEB. Totalt investerar de sju bankerna som ingår i studien 5,4 miljarder i dessa företag.

”Bankerna har fortsatta problem med att leva upp till sina hållbarhetslöften. Spararna måste kunna lita på att deras pengar förvaltas ansvarsfullt och att bankerna agerar när företagen de investerar i bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter”, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sverige Konsumenter.

LÄS ÄVEN: Rockström: Så halverar vi klimatutsläppen till 2030 – ”Digitala revolutionen är världsekonomins joker”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST