Småskaligt kraftverk förvandlar avfall till el

”Vi kan ta hand om något som ingen vill ha och göra om det till el som alla använder. Efter tre till fem år är de flesta av våra anläggningar återbetalda”, säger Againitys vd David Frykerås.

Againitys minikraftverk gör kostnadseffektivt el av lågtempererad värme. Källan kan vara allt från spillvärme till hushållsavfall eller biomassa i ett värmeverk.

Teknik gör att den brandfarliga och starka växthusgasen metangas, som avgår både vid soptippar och reningsverk, kan tas till vara. Produktionen är väderoberoende och värme kan lagras för att ge maximalt med el vid behov.

E-Prize 2018

Detta är en av finalisterna till årets E-Prize, svenskt näringslivs största energipris som Eon delar ut tillsammans med Veckans Affärer för tionde året.
Vi belönar de smartaste svenska energiinnovationerna i kategorierna förnybar energi, energieffektivisering och hållbara transporter.
Även i år kan du vara med och rösta fram din favorit till ”Folkets E-Prize” bland de 9 finalisterna. 
Vinnarna presenteras på konferensen Go Greentech den 11 oktober.

Se alla finalisterna till E-Prize, som delas ut av Eon och Veckans Affärer. Rösta på din favorit! 

”Vi är ganska ensamma om att kunna tillverka el av små temperaturskillnader och att bygga system för det. Våra minikraftverk kan billigt komplettera befintliga fjärrvärmeanläggningar. I Katrineholm lagrar till exempel ETC El energi från solpaneler i en varmvattentank så att de kan köra även kvällar och nätter, vilket är väldigt enkelt och billigt”, säger David Frykerås.         

Kraftverken erbjuds i moduler, varav den största är på 2 500 kilowatt, och kan kombineras till obegränsad effekt.

Bland kunderna, som främst utgörs av kommunala och privata energibolag, finns Norrköpings Vatten och Avfall, Örkelljunga Fjärrvärmeverk samt Rinid Syd, som ingår i Solör Bioenergi.

Bolaget räknar med en omsättning på 20 miljoner kronor i år, vilket skulle innebära en dubblerad omsättning varje år sedan starten 2013 med en liten årlig vinst. Siktet är inställt på en omsättning på 250 miljoner kronor.

”Det enda sättet att vara riktigt hållbar är att tjäna pengar. Jag fick idén till våra kraftverk när jag jobbade med oljeriggar, eftersom det saknades bra lösningar för att använda spillvärmen.” 

Bolag: Againity
Gör: Minikraftverk
Hemvist: Norrköping
Vd och grundare: David Frykerås

Se alla finalisterna till E-Prize, som delas ut av Eon och Veckans Affärer. Rösta på din favorit! 

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST