ANNONS
Foto: Mostphotos

”Dags att Sverige värdesätter fjärrvärmens roll i energisystemet”

Fjärrvärme är en viktig del i ett hållbart energisystem och en stor anledning till attSverige har lyckats sänka koldioxidutsläppen, menar Anders Ericsson på Värmevärden.

Mer än hälften av alla hushåll och lokaler i Sverige har fjärrvärme, vilket gör uppvärmningsmetoden till den vanligaste i Sverige.

”Många tänker inte på fjärrvärme. Bostaden är varm och varmvatten finns alltid i kranen. Det är inte särskilt känt vad fjärrvärme egentligen gör för vårt samhälle”, säger Anders Ericsson, vd på Värmevärden och entusiast inom energifrågor.

Fokus på hållbarhet

Anders Ericsson började som vd på Värmevärden under 2012, och sen dess har han arbetat med att leda verksamheten som levererar fjärrvärmelösningar runt om i mellansverige.

Värmevärden

Värmevärden levererar ca 1,2 TWh fjärrvärme och ånga till bostäder, industrier och lokaler i tio kommuner i Mellansverige. Med totalt 90 anställda arbetar företaget för att alltid finnas där för sina kunder. Sedan 2017 ägs bolaget av en infrastrukturfond som förvaltas av J.P. Morgan Asset Management, vilket ger ett tryggt ägande med fokus på långsiktighet.


Läs mer via varmevarden.se

Att vara hållbara är ett stort fokusområde för Värmevärden där mer än 90 procent av fjärrvärmen kommer från biobränslen, returbränslen, spillvärme och rökgaskondensering. På det sättet tar man tillvara på de resurser som annars går till spillo i samhället.  

”Fjärrvärme har varit helt avgörande för Sverige och hjälpt till att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning, vilket är en stor del i vår omställning till förnybart. Den har också varit viktig för att förbättra innerstadsmiljöer eftersom småskalig förbränning med begränsad rening i stort sett är utfasad. Det är tack vare fjärrvärme som våra samhällen är så pass energieffektiva idag”, förklarar Anders Ericsson.

Börja värdesätta fjärrvärme

I dagens energidiskussioner tar elbranschen stor plats, samtidigt som fjärrvärme ofta glöms bort. Ett exempel är den politiska energiöverenskommelsen från 2016 där främsta fokus låg på vindkraft, solkraft och andra energikällor bortom fjärrvärme.

”Detta ensidiga fokus tror inte vi är bra för vårt land. Sveriges totala utsläpp har minskat med en femtedel på två decennier, och fjärrvärme är den viktigaste förklaringen till detta. När dessutom kapacitetsbrist i elnäten och effektbrist i elproduktionen börjar bli allt mer tydlig i samhället, då är det hög tid att börja värdesätta fjärrvärmens roll i energisystemet.” 

Återvunnen energi

I framtiden tror Anders Ericsson att en framgångsfaktor är att vara så resurseffektiv som möjligt:

”Fjärrvärmebranschen behöver bli ännu bättre på återvunnen energi, att använda bränslen så som returflis och restprodukter samt spillvärme från industrier. För att lyckas med det tror vi att en idag splittrad bransch med en mängd små aktörer behöver slås ihop till flera stora – det finns många synergieffekter med att hjälpa varandra. Om branschen mår bra mår svenska energisystemet bra”, avslutar Anders Ericsson.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.