Fotograf: Christine Olsson / TT

Rockström: Så halverar vi klimatutsläppen till 2030 – ”Digitala revolutionen är världsekonomins joker”

Den digitala revolutionen kan bli ett trumfkort för klimatet – och två svenska startups är en del av lösningen. 

Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med befintliga lösningar och teknik.

Det är budskapet som professor Johan Rockström kommer att ge när han idag öppnar Global Climate Action Summit i Kalifornien, tillsammans med Christiana Figueres som var chef för FN:s klimatkonvention och ledde förhandlingarna vid klimatmötet i Paris 2015.

Bakom budskapet finns rapporten Exponential Climate Action Roadmap, som tagits fram av forskare och företag i Sverige.

Rapporten presenterar 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk.

Den digitala revolutionen kan bli ett trumfkort för klimatet. Det kan vara 5G i smarta sensorer, blockkedjan för distribuerade elnät med förnybar energi och distansarbete. Två svenska startups nämns i sammanhanget – Flowscape som effektiviserar användningen av kontorsytor och Trine som crowdfundar utbyggnad av småskalig solenergi i länder där tillgången till kapital begränsar spridningen.

”Den digitala revolutionen är världsekonomins joker. Den påverkar redan beslut som tre miljarder människor och företag tar varje dag och har potential att kraftigt omvandla den globala ekonomin under det närmaste decenniet. Den digitala sektorn kan påverka om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare.”

Digital teknik har direkt påverkan på 30 procent av de utsläppsminskningar som behövs till 2030, och kan påverka resten indirekt genom att styra konsumtionsvanor, öka delningsekonomin och stödja omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Digitaliseringen innefattar många av de ”exponentiella teknologier” som rapporten handlar om, sådana som kan växa väldigt fort och plötsligt slå ut etablerade teknologier och marknadsaktörer. 

Med tanke på hur fort klimatfrågan måste lösas så behöver gröna teknologier och andra typer av lösningar växa med exponentiell takt, menar författarna.

”Just nu verkar många ha lättare att föreställa sig en global klimatkatastrof än en snabb förändring av världsekonomin, men nästa årtionde kan ge oss den snabbaste energiomställningen i historien”, säger en av rapportens två huvudförfattare Owen Gaffney från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

”Människor underskattar kraften av exponentiell tillväxt. I Norge ökade elbilar från 6 procent av nyförsäljningen till 47 procent på bara fem år. Om förnybara energikällor håller samma fördubblingstakt som det senaste decenniet så kommer de att pressa ut fossila bränslen från marknaden mycket snabbare än de flesta prognoser förutspår. Men det kommer inte ske utan kraftfullare politik”, tillägger han.

Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att de ska stå för över 50 procent av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen.

”Världen är vid en kritisk vändpunkt och insatserna kunde inte vara högre”, säger Johan Rockström. 

”Kurvan för växthusgasutsläppen måste böjas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt – ungefär halveras vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet.”

Rapporten lanseras efter månader av aldrig tidigare skådade värmeböljor, torka och översvämningar över hela världen, som har kopplats till mänskligt skapade klimatförändringar.

De extrema väderfenomenen visar att även måttlig uppvärmning kan orsaka störningar på global skala. Ny forskning som publicerades i augusti 2018 visar att riskerna av en uppvärmning över 2 grader, det övre målet för Parisavtalet, kan vara större än man tidigare insett. 

Rapportens strategier för hur vi kan ändra spelplanen till förmån för klimatet under de närmaste 18 månaderna: 

  • Accelerera klimatledarskapet exponentiellt bland företag, städer, industrier och individer för att nå en kritisk massa med mål och åtgärder för att snabbt minska utsläppen.
  • Sätt ihop speciella arbetsgrupper på hög nivå för att driva på avskaffandet av subventioner till fossila bränslen, bygga ut handelssystem för koldioxid, skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, och andra politiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen.

  • Starta globala teknikinitiativ eller ”acceleratorer” för att anpassa “den fjärde industriella revolutionen” (digitalisering, artificiell intelligens, cloud computing, Internet of Things, osv) till målet att halvera de globala växthusgasutsläppen före 2030. De bör specifikt undersöka hur stora teknikföretag kan använda sitt inflytande för att stödja klimatmålen.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST