Fotograf: TT

Börskollapsen: Mer än en tredjedel av bolagets värde upp i rök på bara några minuter

Bioteknikbolaget Cyxone slaktas på börsen efter besked om nyemission.

Cyxone har beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner, så kallade units, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Vid fullteckning tillförs Cyxone cirka 49,3 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 73,9 miljoner kronor och som högst cirka 147,9 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Parallellt med bolagets pågående studier gällande T20K avser Cyxone genomföra studier av sin andra läkemedelskandidat Rabeximod som riktar sig mot ledgångsreumatism. Bolaget ingick under 2017 avtal med Oxypharma om att förvärva Rabeximod och slutförde transaktionen under 2018. Oxypharma har sedan tidigare genomfört en fas 2-studie under 12 veckor, vilken påvisade önskad effekt men först efter 16 veckor, varav studien hade ett negativt utfall. Cyxone avser nu genomföra en i övrigt likadan studie, men under 24 veckor.

Företrädesemissionen omfattar högst 19.714.483 units och täcks till 90 procent av emissionsgarantier.

En unit omfattar en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption.

En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit i företrädesemissionen till en teckningskurs om 2:50 kronor per unit.

En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 2 september - 18 september 2018. Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen kommer att vara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie under 19 augusti - 30 augusti 2019, med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen kan inte vara lägre än 3:75 kronor per aktie eller högre än 7:50 kronor per aktie.

Aktien rasar 38 procent på börsen i spåren av beskedet.

Följ Cyxones aktie i realtid här på VA Finans.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST