Både Gates och Branson har investerat – nu siktar Sightsavers på att skapa en ”svensk folkrörelse i sociala medier” mot fruktansvärda sjukdomen

Sightsavers mission är att eliminera ögonsjukdomen trakom – som utan behandling och med plågsamma smärtor gör drabbade blinda.

Drygt 80 miljoner människor i världen lider av trakom, enligt Världsbanken. 3,2 miljoner människor är i akut behov av operation för att inte bli blinda och ytterligare 157 miljoner riskerar att utveckla trakom.

SIGHTSAVERS

  • Har målet att eliminera trakom i tolv afrikanska länder.
  • Utför tillsammans med partners bland annat gråstarr-operationer.
  • Vidareutbildar vårdpersonal i länder med bristande kompetens.
  • Samarbetar med organisationer som UKAid, Irish Aid, US Aid, Världsbanken, FN och WHO.
  • Delade förra året ut 383 000 glasögon efter synundersökningar, genomförde 389 000 operationer och delade ut 157 miljoner behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar.
  • Inlett samarbete med nordiska Essilor för att ”förändra förutsättningarna för människor att få ett värdigt liv” Forbes har utsett Essilor till ett av världens 100 mest innovativa bolag flera år på raken.

Sightsavers verkar för att ingen ska bli blind på grund av sjukdomar som går att förebygga eller bota och har satt som mål att utrota trakom. Nu inleds en Sverige-offensiv med start den 11 oktober, under World Sight Day, där målet är att skapa en ”folkrörelse mot trakom i sociala medier” med förhoppningen är att kampanjen ska sprida sig som ringar-på-vattnet till vanliga människor.

Chlamydia trachomatis är en bakterie som sprids via flugor och beröring mellan människor och ger initiala symtom som klåda, ögonirritation och utsöndring av slem. Får den drabbade ingen antibiotika skapas ärrbildningar på insidan av ögonlocken som kan leda till att personen blir blind. För att förhindra det räcker det med några få Zithromax tabletter per år under ett par år – och Sighsavers får tabletter donerade av Pfizer.

”Det kan ta år innan du blir blind, men förutom att synen stadigt försämras under tiden orsakar sjukdomen fruktansvärd smärta. Barn med trakom får svårt att följa med i skolan och stannar hellre hemma och vuxna får svårt att försörja familjen. Det blir ett långsiktigt utanförskap som i sin tur leder till fattigdom”, säger Cornilla von Plomgren, svensk verksamhetschef på Sightsavers.


Foto: Jason J Mulikita/Sightsavers 2017

Förutom att ”skapa en svensk folkrörelse mot trakom i sociala medier” ska hon utveckla en rad svenska digitala kanaler för insamling och dialog med givare samt träffa potentiella svenska investerare och företag.

För trots att Sightsavers redan arbetar internationellt med trakom klassar WHO sjukdomen som ett folkhälsoproblem i de 43 länder där den fortfarande finns kvar.

Den strategi och process som Sightsavers tillsammans med partners använder sig av för att avlägsna trakom är godkänd av WHO och kallas SAFE - Surgery, Antibiotics, Facial Cleanliness och Enviromental Improvements.

Sightsavers mål är nu att förändra människors livssituation på ett markant sätt inom 4,5-5 år. Det korta tidsspannet kan jämföras med att forskare har funnit målningar i uråldriga gravar i Sudan som bevisar att trakom fanns redan under faraonernas tid.

Än i våra dagar går flickor, speciellt i de värst drabbade länderna som Nigeria och Etiopien, med pincetter i halssmycken för att rycka ut ögonfransar, men det tar bara ett par dagar innan fransarna börjar växa ut på nytt.

”Trakom orsakar så mycket smärta och mänskligt lidande att det är dags att förpassa sjukdomen till historieböckerna.”

Kraftigt bidragande orsaker till spridning är att många lever i varma områden, på begränsad yta och med brist på vatten.

Flugorna som bär på sjukdomen förökar sig dessutom lätt i områden med jordbruk och djurhållning, vilket gör sanitet och hygienoerhört viktigt för att få bukt med trakom.

Men trots Sightsavers och andras idoga arbete med att få bort sjukdomen samt förbättra ögonhälsan generellt i fattigare länder hänger ett mörkt hot över världen.

Globalt finns redan 36 miljoner blinda och enligt en studie i Lancet Global Health gör det faktum att vi lever allt längre och livsstilssjukdomar att antalet ökar till 115 miljoner runt 2050.