ANNONS
LifeAssays arbetar i dag med produkter för djur men ser en stor potential på humansidan.

Laboratorium “to go” – nu verklighet

Med ett effektivt testsystem kan man idag få snabba och enkla provsvar direkt hos en veterinär, utan att behöva skicka provet till ett labb, vilket är vanlig förekommande idag och man får vänta på svar runt ett dygn. LifeAssay tillhandahåller tidseffektiva och patientnära testsystem för blodanalys hos djur, framförallt häst, katt och hund.

“Vi vill flytta labbet ännu närmare patienten. Därför utvecklar vi nu vårt testsystem till ett engångstest där instrument och reagens kombineras i en teststicka. Vi vill att man ska kunna ha labbet i fickan och med vår teknologi blir det möjligt”, säger Anders Ingvarsson, vd på LifeAssay.

Testerna kan exempelvis visa snabbsänka i blodet och planen är att de första testerna kommer att lanseras på veterinärmarknaden. Just nu utvecklar de också en provbehandlingsenhet som komplement. Med den kan vem som helst, var som helst ta provet och få ett säkert resultat.

“Genom att bara tillsätta en droppe blod kan enheten utföra analysen och ge ett exakt resultat”, säger doktor Björn Ekberg och fortsätter:

LifeAssay

LifeAssay erbjuder engångstester för blodanalys till djur och baserar sina produkter på forskning från Lunds universitet. Testerna möjliggör tidig sjukdomsupptäckt och snabba och precisa resultat.

Läs mer på www.lifeassays.se

“Våra tester är mer komplexa än till exempel graviditetstester. Ett graviditetstest behöver bara visa plus eller minus. Vi kan med vårt engångstest få ett mätbart värde med minimal felmarginal. Dessutom är det mer en plattform. Man kan välja att titta på andra proteiner eller hormon också.”

I dag arbetar de med produkter för djur men ser stor potential på humansidan. – Patienten skulle slippa åka in för blodprov och samhället skulle spara resurser som istället kan gå till annat, säger doktor Björn Ekberg.

“Men, det är inte meningen att koppla bort vården. Våra instrument fungerar inom ramen för hur vården ser ut. Det sker alltid under en läkares uppsikt”, fyller Anders Ingvarsson i.

LifeAssay har investerat och expanderat under 2017, med ett dotterbolag i Kina och storsatsning på att etablera försäljning i Tyskland och USA.

“Under 2018 vill vi att investeringarna vi har gjort ska ge försäljning”, avslutar Anders Ingvarsson.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.