ANNONS
Erika Eliasson, IR-chef på Lendify.

Guldläge att investera i smarta tillgångsslaget

Bankernas tidigare oligopol har lett till en överavkastning på blancolån. När detta nu utmanas kommer räntorna att sjunka över tid vilket gör att det just nu är guldläge för den som vill investera i tillgångsslaget.

"Det kommer inte ett bättre tillfälle än nu", säger Erika Eliasson, IR-chef på Lendify.

Länge var blancolån enbart ett sätt för bankerna att tjäna pengar. Och med en marknad på drygt 220 miljarder kronor i Sverige och höga räntor för låntagarna har bankernas vinster varit höga. Men sedan några år tillbaka finns det möjlighet för vanliga investerare att tjäna pengar på den stora och lukrativa marknaden, genom peer to peer-lån.

Peer to peer-marknaden i Sverige är relativt ny, men växer i rasande takt. Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån där både institutionella och privata investerare har valt att investera kapital. Lendify har en nått en total utlåning på drygt 1,1 miljarder och har drygt 8000 aktiva investerare.

Gynsamt för investerare 

Det finns just nu en överavkastning till följd av bankernas tidigare oligopol vilket gör det väldigt gynnsamt för investerarna, menar Erika Eliasson.

"Du som investerare kan nu gå in och tjäna pengar som bankerna gör. Investerarna tar risken men får även avkastningen. Eftersom bankerna har haft ensamrätt på tillgångsslaget är avkastningen i förhållande till risk kanske lite för bra för att vara sann.  Det är bara att läsa bankernas resultaträkningar för att förstå att avkastning i förhållande till risk är för hög. Investerar du som privatperson får du nu ta del av den överavkastning som bankerna genom sitt oligopol levt gott på."

Då nya aktörer kommer in kommer räntorna på blancolån att sjunka. Det innebär även lägre avkastning på nya investeringar på sikt.

"Räntorna sjunker inte på befintliga lån. Investerar du nu kommer att sitta med en portfölj som har en högre avkastning än de som väntar", säger Erika Eliasson och fortsätter:

"Det ska även lyftas fram att räntan på underliggande lån är kopplad till det allmänna ränteläget i samhället vilket innebär att om stibor höjs ökar även räntan på underliggande lån i din befintliga portfölj och din avkastning ökar."

Läs mer om att investera i lån

Andrahandsmarknad för lån

I november lanserade också Lendify sin andrahandsmarknad för lån, där befintliga portföljer köps och säljs.

"Vi kan se att genomsnittspriset på vår andrahandsmarknad ligger på cirka 102 procent vilket innebär att de investerare som har sålt sina portföljer har sålt till ett högre värde än insatt kapital. När räntorna på nya lån sjunker på nya portföljer kan du med stor sannolikhet sälja din portfölj till ett högre värde än du köpte den för. Sedan lanseringen av andrahandsmarknaden i mitten av november 2017 har närmare 18 000 transaktioner genomförts på andrahandsmarknaden med en genomsnittstid för försäljning på 6 timmar. Det finns nu en likviditet i tillgångsslaget som inte har funnits tidigare."

Minskade avkastningskrav med tiden

Erika Eliasson tror att avkastningskraven även kommer att minska ju mer etablerat tillgångsslaget blir.

"När du känner dig mer trygg så sjunker även avkastningskravet. Då är man kanske villig att investera i det här till cirka två – tre procent eftersom man förstår vilken låg risk det faktiskt är. Den genomsnittliga årsavkastningen har hittills legat på närmare 6 procent. "

Samtidigt vill hon vara tydlig med att Lendify inte har någon ambition att öka blancolånemarknaden.

"Det vi vill göra är att utmana de storbanker och nischbanker som har gjort väldigt stora vinster på det här tillgångsslaget, och vi vill sänka räntan för låntagare och höja avkastningen för investerarna. Och ta bort de här stora vinsterna som bankerna faktiskt gör", avslutar Erika Eliasson.

Läs mer om att placera pengar i lån


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.