Rymdriket Asgardia med drygt en kvarts miljon ”medborgare” väcker frågan kring en eventuell kolonisering av rymden

Om du inte känner till det nya riket Asgardia är du nog inte ensam. Faktum är dock att Asgardia med sina drygt 250 000 invånare redan har en större befolkning än exempelvis ö-riket Samoa. Det finns bara en hake – Asgardia är ett rike i rymden.

Egen flagga, nationalsång, drygt en kvarts miljon invånare och parlamentsval så sent som i juni. Det är verkligheten för ”rymdriket” – Asgardia, enligt en artikel av Imogen Saunders i The Conversation – hon är senior föreläsare vid Australian National University.

Även om hon är övertygad om att Asgardia aldrig uppfyller FN:s definition av ett land anser att hon att det minst sagt annorlunda projektet sätter fingret på frågan om hur mänskligheten vid en eventuell kolonisering av rymden ska betrakta frågan om nationer.

Men tanke på att Tesla-grundaren tillika superentreprenören Elon Musk via rymdbolaget SpaceX har långt gångna planer på att kolonisera Mars kan frågan bli aktuell framöver.

Namnet Asgardia sprunget ur satelliten Asgardia-1 och hjärnan bakom projektet, rysk-azerbadjanska forskaren och ingenjören Igor Ashurbeyli, har bland annat tilldelats en Unesco-medalj 2016 för sitt arbete inom nanoteknologi.

Förutom att vara en erkänd forskare är han också rymdrikets första statsöverhuvud.

Först utsåg han sig själv, men efter en online-votering i somras valde landets ”medborgare” honom.

På landets officiella webbplats påstås inte bara att Asgardia redan är självständig nation, också en blivande medlem av FN:s generalförsamling.

Imogen Saunders är dock minst sagt tveksam.

Internationell lag stipulerar nämligen fyra grundläggande krav för att betraktas som en nation: ett definierat territorium, permanent befolkning, en regering och kapacitet att bygga relationer med andra stater.

Asgardia har visserligen tagit den kubformade satelliten Asgardia 1 i anspråk, men problemet är att den är lika stor som en limpa och det har gjort att "medborgarna" fått nöja sig med att ladda upp en mix av selfies, inspirerande ord och hälsningar.

Asgardia har också fler invånare än många länder, men även om internationell lag tillåter vissa invånare att bo utanför landets gränser finns inga tidigare fall där en hel befolkning gör det.

Och trots online-voteringen i juni måste en regering kunna utöva effektiv kontroll över såväl territorium som befolkning.

Då det gäller att bygga relationer med andra stater har Igor Ashurbeyli skrivit brev till regeringar såsom Colombia, Zimbabwe och Montenegro och gratulerat väl genomförda val, men inte fått några svar tillbaka.

Skulle Asgardia ändå ta sig runt dessa hinder återstår fler utmaningar: att få 9 av 15 medlemmar i Säkerhetsrådet  att godkänna landet– inklusive dess fem permanenta medlemmar – och slutligen att få två tredjedelar av länderna i Generalförsamlingen att göra detsamma.

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST