Fotograf: Ola Ericsson

Full fart framåt - den svenska ekonomin blir bara starkare och starkare, enligt storbanken

"Den relativt ljusa tillväxtbilden har förstärkts", skriver SEB i en rykande färsk konjunkturprognos.

Export och industriinvesteringar väntas hålla uppe den svenska tillväxten när bostadsbyggandet minskar och hushållen tvekar. Låg underliggande inflation gör samtidigt att Riksbanken väntar till 2019 innan de höjer reporäntan.

Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

LÄS MER: Professorn: ”Sociala medier gör att allt fler tror på katastrof trots att Sverige går som tåget”

Enligt SEB:s prognos väntas Sveriges BNP öka 2,9 procent 2018 och 2,4 procent 2019. Under 2020 väntas en BNP-tillväxt på 2,3 procent. I föregående prognos, i maj, väntades BNP öka med 2,6 respektive 2,2 procent.

Den relativt ljusa tillväxtbilden har förstärkts, skriver banken.

KPIF väntas stiga till 2,1 procent i år, för att sedan sjuka till 1,9 procent 2019 och 1,7 procent 2020.

SEB räknar med att arbetslösheten sjunker till 6,2 procent i år och 5,9 procent nästa år, för att därefter stiga till 6,2 procent igen 2020.

Riksbanken väntas lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent i år för att sedan höja till 0,0 procent under 2019 och till +0,75 procent 2020.

SEB skriver vidare att finansmarknaderna har större fokus än vanligt på valet "men en politisk riskpremie är ändå avlägsen". Den låga räntan spelar en större roll för kronan som förblir svag, enligt SEB.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST