Topplista: Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av sex svenska, två norska, en dansk och en finsk aktie.

1.  Latour B
Latour B har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt, men den starka uppgången kan ge reaktioner tillbaka på kort sikt. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 97.87. Ger signal om vidare uppgång till 111 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 104 kronor och motstånd vid cirka 114 kronor. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Latour B. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Aker
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Aker och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 612 och motståndet på 638. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 620 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Stora Enso R
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Stora Enso R och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav också köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 154. Ger signal om vidare uppgång till 163 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 142 kronor och motstånd vid cirka 185 kronor. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Nordea Bank
Nordea Bank har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 91.70. Ger signal om vidare uppgång till 99.13 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 95.00 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Norwegian Finans Holding ASA
Norwegian Finans Holding ASA har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 93.15. Ger signal om vidare uppgång till 112 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 105 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  THQ Nordic AB
THQ Nordic AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 204. Ger signal om vidare uppgång till 249 eller mer. Aktien har marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 212 kronor. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Neste Corporation
Neste Corporation ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 71.00 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 71.00 euro vid reaktioner tillbaka. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Indutrade
Indutrade visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 216. Målkursen vid 233 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 228 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 228 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Holmen B
Holmen B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien närmar sig stödet vid cirka 220 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Per Aarsleff Holding A/S
Per Aarsleff Holding A/S visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Glidande medelvärde har också gett köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien har stöd vid cirka 250 kroner. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST