ANNONS

Så kan fostervatten användas för att utveckla nya innovativa behandlingar

Ur fostervatten kan man utvinna två terapeutiskt värdefulla substanser: mesenkymala stamceller och lungsurfaktant. Med dem kan man utveckla helt nya terapimetoder för en rad olika sjukdomar, och behandla för tidigt födda barn.

Högre kvalitet på stamceller i fostervatten

De mesenkymala stamcellerna från fostervatten är av neonatal kvalitet vilket innebär att de förökar sig snabbt och har hög potens. När forskare började att använda sig av stamceller tog man dem från embryon eftersom de är mest potenta. Det är dock etiskt problematiskt eftersom embryot skadas vilket innebar att ett potentiellt liv förstörs. I dag använder man istället stamceller från vuxna donatorer, framförallt från benmärg och fettväv. Problemet med det? Vuxnas stamceller är inte lika potenta.

”Därför efterfrågar många neonatala stamceller. Att vi kan utvinna dem från fostervatten gör att vi får en potent produkt som är etiskt försvarbar”, säger Anders Månsson.

Det finns inga etiska aspekter med fostervatten?

Longboat Explorers AB

Longboat Explorers AB är ett Lundabaserat biotech-bolag. De avser att göra högkvalitativa neonatala mesenkymala stamceller och mänsklig lungsurfaktant tillgängliga för terapiutveckling genom användandet av ett specialutvecklat ”ekosystem” för utvinning och handhavande av fostervatten.

Läs mer om Longboat Explorers AB här!

”Eftersom fostervattnet kommer från planerade kejsarsnitt ser vi inte det. Föräldrarna får tid att ta ställning till donation och fostret skadas inte. Om man inte tar hand om fostervattnet rinner det ju bara ut på operationsbordet. Kort sagt – man donerar något som annars är en spillprodukt”, förklarar Anders Månsson.

Hur har det gått att få medgivande?

”Ungefär 90 procent av föräldrarna som tillfrågas säger ja. Det är väldigt fint eftersom de inte får någon ersättning för det." 

Öppnar upp för behandling av sjukdomar med svårbehandlad inflammation

Behandlingar som stamcellerna öppnar upp för är flera, eftersom de både har anti-inflammatoriska och regenerativa egenskaper.

”Mesenkymala stamceller kan tillverka brosk, fett och ben. Det är vävnader som ofta drabbas vid naturligt åldrande men även av degenerativa sjukdomar. Att cellerna dessutom är inflammationshämmande gör att t.ex. respiratoriska sjukdomar, reumatisk artrit, inflammatorisk tarmsjukdom och MS kan bli aktuella”, förklarar Anders Månsson. 

”Jag tycker vidare att idén med human lungsurfaktant är särskilt behjärtansvärd, säger Anders Månsson", vd på Longboat Explorers, och fortsätter:

”Surfaktant får lungblåsorna hos barn att mogna. Men, föds barnet för tidigt har det inte hunnit exponeras för tillräckligt med surfaktant i livmodern och då måste man tillföra det efter födseln. I dagsläget är surfaktantläkemedel baserade på lungsubstans från ko eller gris. Med vår metod skulle man istället kunna använda mänsklig surfaktant och undvika de immunologiska komplikationer som annars kan uppstå."

Det finns alltså stora möjligheter för båda substanserna. Nu går Longboat Explorers in i en ny era med sikte på en första kommersiell fas nästa år. Därför planerar de en första extern kapitalrunda under hösten.

”Vi är i princip klara med konceptutvecklingen och ska gå över till konceptbyggande, och utvecklingslabbet räcker inte längre. Vi måste ha en produktionsanläggning så att vi kan ta tillvara på potentialen från fostervatten. På så sätt kan fostervattnet hjälpa fler människor – istället för att spillas ut”, avslutar Anders Månsson.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.