"Vi kan tjafsa om kvotering till styrelserummet och jämställda löner – men inget är viktigare än ägarfrågan"

Valet i höst kommer att bli avgörande för jämställdheten, menar Maria Mattsson Mähl.

I våras kom den årliga internationella GEM-rapporten om entreprenörskap. Den visade att kvinnors företagande i Sverige tvärnitar. Trenden började redan 2016, men det blev ännu tydligare under 2017.

För den som följer den politiska debatten är det föga förvånande att intresset för att starta företag minskat. De flesta som startar företag gör det i branscher där man har kontakter och erfarenheter. Debatten om ”vinster i välfärden” har lagt en blöt filt över sektorer som skola, vård och utbildning – branscher som ofta är kvinnodominerade. Hur ska man kunna belåna villan för att starta företag om man inte får gå med vinst?

Valet i höst kommer att bli avgörande för jämställdheten. Vi kan tjafsa om kvotering till styrelserummet och jämställda löner, men faktum är att inget är viktigare än ägarfrågan. Det är i ägargruppen som den riktiga makten finns – makten att fördela styrelseposter, att tillsätta vd och att driva de långsiktiga frågorna. Pengar är makt. Vinst och eventuell utdelning skapar möjlighet att investera i ny teknik, i andra företag eller att skapa stabilitet när det dyker upp utmaningar. Vinst är i grunden något positivt. Få aktörer (oavsett om de är privata eller offentliga) klara av att precis landa på ett nollresultat.

Häromdagen fick jag kommentaren ”Du påminner om Jack Sparrow, den finurlige piratkaptenen i Disneys film Pirates of Caribbian. Han lyckas reda ut konstiga situationer på de mest oväntade sätt man kan tänka sig”. Kommentaren kom från en närstående som följt mitt entreprenörskap under lång tid. Och liknelsen är faktiskt inte så tokig, även om jag inte dricker rom eller driver omkring på de sju haven i piratkläder. För likt Jack Sparrow har jag vid flertal tillfällen tvingats hitta lösningar på oläsliga problem. Min humor, mitt kontaktnät och min förmåga att hitta nya infallsvinklar på ett problem har gjort vägen framkomlig.

Jag tror välfärdssektorn behöver fler ”Jack Sparrow”, personer som ser möjligheter när andra ser problem. Jag är också övertygad om att kvinnor är bättre företagare än män, av den enkla anledningen att kvinnor statistiskt sett oftare tar mindre risk och dessutom bygger hållbarare verksamheter när det gäller allt från företagskultur till ekonomi.

Jag hoppas att tongångarna ändrar sig efter valet. Diskussionen om ”vinster i välfärden” måste få ett slut. Vi kommer att behöva fler kreativa lösningar på omöjliga utmaningar i framtiden. GEM-rapporten en varningssignal och vi måste börja ta kvinnors företagande på allvar. Det är en genusfråga – men det är också en ödesfråga. Vi behöver helt enkelt fler ”Jack Sparrows”. 

Maria Mattsson Mähl är vd och grundare AlphaCE samt initiativtagare till 17-nätverket.