ANNONS

Råvaruinvesterarnas dröm: Här är världens första reglerade whiskyfond

The Single Malt Fund är världens första reglerade whiskyfond. Fonden är under tillsyn av Finansinspektionen och dess andelar skall noteras på NGM i Stockholm. Ett unikt fondsparande i en produkt som tidigare varit omöjlig att handla med på en reglerad marknad.

Fonden kommer investera och handla i limiterad whisky – en produkt med en historiskt enastående värdeutveckling. Limiterad och sällsynt whisky lämpar sig osedvanligt väl som investering, då det per definition blir mindre tillgång av dessa limiterade buteljeringar med tiden, samtidigt som försäljning och efterfrågan av whisky och specifikt single malt ökar framförallt i Kina men även i övriga Fjärran Östern, Indien och USA. 

Fonden har tagits emot väl av branschen och strävar efter att ha ett intimt samarbete med industrin. Whisky som konsumentprodukt har en marginalstruktur bakom sig, vilken fonden kommer att ta del av – en unik fördel för fonden när den investerar.

Strukturell exponentiell contango – en råvaruinvesterares dröm

Limiterad och sällsynt whisky lämpar sig alltså osedvanligt väl som investering, då tillgången av dessa limiterade buteljeringar minskar med tiden. När en exklusiv release av en limiterad whisky lanseras kan vi med mycket stor sannolikhet konstatera att det inte kommer finnas lika många flaskor kvar efter ett år, än mindre efter två år. Detta skapar ett pristryck uppåt drivet av det ständigt minskande utbudet.

Whiskyns prisutveckling

Historiskt visar limiterad och sällsynt whisky på enastående god avkastning: Rarewhisky101 Index Apex100 har sedan 2010 i genomsnitt stigit 32 procent per år! Rarewhisky101 Index Icon 100 har på 10 år stigit nära 600 procent!

Rare Whisky 101 är en oberoende sajt som analyserar whiskymarknaden och följer värde-ökningen på skotsk Single malt whisky.

Ladda ner senaste rapporten på rarewhisky101.com

Kombinerar vi faktorn med de kontinuerligt minskande volymer av limiterade utgåvor med en efterfrågekurva som skjuts uppåt, så får vi närmast ett exponentiellt tryck uppåt på priset, då de två faktorerna samverkar på ett mycket gynnsamt sätt: en marknad i en strukturell exponentiell contango.

En investering med marginal

För att fatta rätt beslut har fonden knutit till sig några av världens mest välrenommerade whisky-experter i ett Advisory Board som kommer se till att fonden köper ”rätt” whisky. Dessutom har fonden närmat sig branschens större aktörer för att kunna agera professionellt i inköpsarbetet och åtnjuta samma marginalstruktur handeln har. Fonden kan med andra ord investera till grossistpris.

För att sälja rätt kontrollerar fonden sin egen distribution och kan agera efter eventuella marknadsfluktuationer och aktivt anpassa omsättningshastigheten. Ett sätt för fonden att ”hedga”.

Vi kan alltså konstatera att limiterad whisky – på grund av naturligt minskade utbud och ökande efterfrågan samt det faktum att fonden åtnjuter handelsmarginaler – lämpar sig väl som investering.

Det faktum att marknaden inte visar några tecken på att vika samt den historiskt sett explosionsartade prisökningen bäddar för en mycket gynnsam avkastning.

Fullständigt teckningserbjudande och information finns på thesinglemaltfund.com


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.