Fotograf: Peab Press

Byggjätten slår förväntningarna – rusar på börsen

Peab kunde visa upp ett överraskande bra resultat.

När Peab presenterar siffrorna för det andra kvartalet överraskar byggbolaget med ett mer positivt resultat än väntat. Omsättningen ligger emellertid i linje med förväntningarna.

Aktien var vid 9:45-tiden upp 9,31 procent.

Omsättningen uppgick till 13 453 miljoner kronor (12 791), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 13 675. 

Inom affärsområde Bygg ökade omsättningen med sex procent och ökningen fördelar sig över alla länder. Affärsområde Anläggning ökade omsättningen med 21 procent och ökningen är hänförbar till samtliga produktområden. 

Affärsområde Industri uppvisade en omsättningsökning på fem procent, där ökningarna var i samtliga produktområden förutom Transport och Maskin som hade en lägre omsättning. Inom affärsområde Projektutveckling var omsättningen något lägre i jämförelse med andra
kvartalet föregående år. 

Fastighetsutveckling ökade omsättningen något jämfört med motsvarande period föregående år medan Bostadsutveckling minskade omsättningen med 15 procent som en följd av färre överlämnade projekt i Norge och Finland.

Bolagets vd Jesper Göransson skriver i en kommentar att den positiva utvecklingen för Peab fortsätter med en hög orderingång, en ökad omsättning samt ett förbättrat rörelseresultat. 

"Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra", uppger vd:n. 

Göransson delger dock att avmattningen på bostadsrättsmarknaden har påverkat även andra kvartalet i form av en lägre aktivitet, framförallt i Stockholm.

Följ Peabs aktie live på VA Finans.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant