Fotograf: Pexels

Oljebolaget ökar vinsten – men nu faller aktien på börsen

Trots ökningen faller aktien.

Tethys Oil hade intäkter och övriga inkomster om 36,4 miljoner dollar för det andra kvartalet, en ökning om 6 procent jämfört med det första kvartalet. Oljepris- och produktionsökningar låg bakom tillväxten.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Tethys ebitda-resultat under andra kvartalet ökade med 13 procent jämfört med kvartalet innan och uppgick till 24,3 dollar.

Bolagets investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till 13,2 miljoner dollar, jämfört med 13,8 miljoner under första kvartalet.

"Vi har högre operativa kostnader per fat detta kvartal än vi tidigare förväntade. Detta är delvis beroende på uppdateringsarbeten som genomförs på våra äldre fält. Vår bedömning är att de operativa kostnaderna per fat kommer att minska så snart EPF:en på Ulfa kan tas i drift och den fulla effekten av uppdateringsarbetena reflekteras i produktionssiffrorna. Dock, och som vi tidigare har guidat, förväntar vi oss att de operativa kostnaderna per fat under 2018 kommer vara något högre än under tidigare år", skriver vd Magnus Nordin i rapporten.

Aktien är vid 16:15–tiden ned 17 procent.

Följ Tethys Oils aktie live på VA Finans.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.