ANNONS

5 steg för att uppnå affärsnytta med ditt digitala förändringsarbete

Digitalisering förändrar organisationer i grunden och förändrar förutsättningarna för företag inom svenskt näringsliv.

Den nya tekniken och de plattformar för digitalisering av verksamhetsprocesser som ploppar upp på marknaden ställer krav på ett förnyat arbetssätt och därmed också ett förnyat ledarskap. Misstaget många gör är att bortse från den analoga faktorn – du själv, som ytterst är den som ska säkerställa att digitaliseringen sker.

"Affärsnyttan uppstår när digitaliseringen blir förståelig och användbar, inte bara för medarbetarna, utan också för din kund. Att skicka medarbetarna på kurs i hur de ska bli mer innovativa eller digitala i sitt arbete räcker inte", säger Anna Jonsson, VD för DJV Group, och fortsätter;

"Ledningsstrukturer, arbetssätt och attityder måste förändras och blir en del av den nya företagskulturen. Chefer och ledare behöver stöd för att behålla fokus på vad som skapar innovation och affärsnytta samtidigt som de själva behöver arbeta med att integrera sitt nya ledarskap i organisationen", säger Anna Jonsson.

DJV Group AB

Uppstickaren inom IT Management som beräknas omsätta 67 miljoner år 2020.
DJV coachar och leder innovation, digital transformation och förändringsarbete med fokus på individen hos kunder inom offentlig sektor, telekom, retail, bank och försäkring.

Läs mer här eller följ oss på instagram.

Möjligheter till innovation och förändring är en nödvändighet som skapar förbättrade, förenklade och rent av nya affärsmöjligheter för företag. Idag nystartas företag som i princip kan bli världsledande över en natt. De kan slå ut etablerade konkurrenter på bara ett par månaders tid. Något som i princip ansågs omöjligt för bara några år sedan.

Anna Jonsson lyfter fram 5 framgångsfaktorer till den som är intresserad av hur du får affärsnytta att uppstå i ditt digitaliseringsarbete.

1. Våga ta klivet!
Ha en digitaliseringsstrategi framtagen, implementerad och förankrad i ledningen. Den är att betrakta som en överenskommelse så att ledning och andra nyckelpersoner gör och säger samma sak.

2. Ha koll på din omvärld!
Det är lätt att fatta snabba beslut på stående fot och förlora sig själv i den agila arbetssättsomställningen som begreppen innovation och digitalisering medför. Analysera och ta beslut på välgrundade fakta, som hållbart skapar en användbar förändring i din organisation.

3. Tydlighet i resultat och förväntad nytta!
All förändring startar med en riktning. Den måste vara tydlig för dina medarbetare och kommuniceras på ett sätt som gör det enkelt, begripligt och användbart. Om du inte förstår vad som ska förändras kommer förändringen att utebli och således även affärsnyttan.

4. Det nya ledarskapet!
Styrmodellen – har du förberett din organisation genom att kommunicera och förankra med dina medarbetare den förändring digitaliseringen innebär? Det är här som du säkerställer att affärsnyttan uppstår – om ditt digitaliseringsarbete är användbart.

5. Följ upp och revidera
I alla projekt och allt förändringsarbete är det viktigt med en realistisk tidplan som löpande följs upp och revideras när förutsättningar ändras. Gör uppföljningen publik och transparent i organisationen. Utse gärna några ambassadörer för ditt förändringsarbete som kan bistå med statusrapporteringar – gärna visuella – samt skapa förändringsstationer där medarbetare kan uppdatera sig på var i förändringen de befinner sig – gör det användbart, då uppstår affärsnytta!

Låter det intressant? Kontakta oss gärna för mer information eller sök någon av våra tjänster på www.djv.se/karriär


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST