ANNONS

”IoT ska vara till nytta för alla”

IoT Sverige finansierar i dagsläget 13 IoT-hubbar runt om i Sverige, som arbetar med att ta fram IoT-lösningar för allt från vård, omsorg och skola till logistik

”Våra verksamheter finns från Kiruna i norr till Malmö i söder och har målgrupper i alla åldrar”, säger Jin Moen, programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.

I dag är IoT-tekniken i form av sensorer, databehandling och annan utrustning tillgänglig för de flesta områden. I Kungsbacka kommun är målet att med hjälp av IoT, individanpassa och optimera undervisningen i skolan.  

”Hubben i Kungsbacka tittar exempelvis på hur man kan mäta ljud och ljus för att undersöka studiemiljön. Det gör att man sedan kan avgöra var, hur och på vilket sätt man kan förbättra undervisningen”, säger Jin Moen. 

IoT Sverige

IoT Sverige skapar förutsättningar för offentlig sektor att förbättra och effektivisera sina verksamheter med hjälp av IoT. IoT Sverige är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Läs mer här

Det finns också utmaningar med att införa IoT i offentliga sammanhang, både strukturella och tekniska. Jin Moen menar att det krävs mod och förståelse för var IoT faktiskt kan göra nytta, men även kunskap om hur man kravställer så att lösningen blir anpassad för verksamheten på rätt sätt:

”I nuläget finns hinder som kan handla om IoT-arkitektur och juridik, exempelvis att kameror och sensorer inte får sättas upp hur som helst. All data behöver också ha lämplig nivå av säkerhet såväl som kvalitet, vilket beror på den aktuella tillämpningen.” 

Trots utmaningarna uppmuntrar IoT Sverige alla kommuner att våga prova tekniken i liten skala parallellt med befintlig verksamhet. 

”Det är först när man börjar se nyttan inom ett litet område som man så småningom förstår möjligheterna på ett bredare plan. Det blir en utmaning i början men vi kommer lära oss av våra egna och andras erfarenheter”, säger Jin Moen och avslutar:

”Den bredd vi ser i våra projekt visar verkligen hur IoT kan användas och vara till nytta för alla. Vi har ännu bara skrapat på ytan på vad som är möjligt men vi har goda chanser att göra Sverige till en ledande aktör inom samhällsnyttig IoT.”


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.