Fotograf: Wikimedia

Ny studie förklarar snillet i ”Rainman” – och hur vanliga dödliga kan öva upp sin förmåga

I Hollywood-succén Rainmain från 1988 är karaktären Raymond Babbitt ett matematiskt geni. En studie förklarar nu varför autister många gånger har lättare för matte än andra. Förklaringen stavas systematik och de nya rönen ger förhoppningar om att kunna hjälpa vanliga människor att bli bättre på matte.

En psykolog vid italienska University of Padova har funnit ett samband mellan systematiskt tänkande och matematisk förmåga. Sambandet anses kunna ge ett svar på varför personer med autistiska drag ofta är betydligt bättre på matte än andra, enligt ScienceAlert.

Rent praktiskt styrs hjärnan av två metoder för att finna en lösning på ett dilemma. Den ena går ut identifiera opersonliga relationer mellan kategorier för att nå slutsats. Den andra handlar om att nyttja färdigheter kring sociala funktioner och empati.

Och även om systematik kontra empati både har för- och nackdelar är det vanligt att mixa och matcha processerna för att klara dagen.

Teorier om personer med autism säger dock att många av dessa har en tendens att hyper-systematisera, vilket gör att många autister blir motsträviga i förhållande till förändringar och medvetet lägger fokus på vissa beteendemässiga mönster.

Parallellt har individer preferenser som dels är frukten av inlärd respons, dels resultat av hur neurologiska stigar är uppbyggda i hjärnan.

Det här innebär att vissa människor är bättre än andra på att lösa en viss sorts problem.

Men även om tidigare studier har visat att personer med autistiska drag visar en tydlig benägenhet att prestera bättre inom matte än andra har forskarvärlden fram tills nu inte funnit någon naturlig förklaring till varför den som är duktig på systematik även uppvisar goda färdigheter inom matte.

De italienska forskarnas förhoppning är nu att man ska kunna hjälpa vanliga barn att bli bättre på matte genom lekar och aktiviteter som stimulerar systematisk förmåga.

Men även om autister visar en känsla för siffror som få har de ofta svårt för matte kopplat till den verkliga världen.

Då Raymond Babbitt (spelad av Dustin Hoffman) besöker en psykolog tillsammans med sin bror Charlie (spelad av Tom Cruise) imponeras denne över hur Raymond kan svara på alltifrån '4 343 multiplicerat med 1 234' till 'roten ur 2130'.

Men på frågan hur många cent det blir kvar på en dollar efter att ha spenderat 50 cent svarar Raymond Babbitt 70 cent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST