Fotograf: Moberg Pharma

Läkemedelsaktien tar fart efter stark rapport

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma AB sammanfattade sin delårsrapport med orden: stark tillväxt, högre lönsamhet och framsteg i pipeline.

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma AB sammanfattade sin delårsrapport för 2018 i ett pressmeddelande med orden: stark tillväxt, högre lönsamhet och framsteg i pipeline.

Börsen instämmer och 9.40 har aktien stigit 24%, till 50,2 kronor.

”Nettointäkterna för de tre viktigaste varumärkena i USA ökade rekordsnabbt med 29-43 procent i lokal valuta och vi stärkte vår ledande ställning i samtliga nyckelkategorier, samtidigt som EBITDA fördubblades till 20,4 MSEK, rensat för reavinster”, skriver vd Peter Wolpert i sin kommentar till rapporten.

Företaget rapporterar också fas 3-studierna av läkemedlet MOB-015 avancerar enligt plan, med screening avslutad i USA och pågående rekrytering till den europeiska studien. Inom produktkategorierna Foot Care och First Aid har företagets portfölj uppnått ”en tvåsiffrig ökning i såväl intäkter som försäljning i konsumentled, förbättrad bruttomarginal samt högre avkastning per investerad dollar.”

PERIODEN (JAN-JUN 2018)

Nettointäkter 233,4 MSEK (240,7) 
EBITDA 47,3 MSEK (26,5) 
EBITDA exklusive reavinster* 42,3 MSEK (26,5) 
EBITDA-marginal 20% (11) 
EBITDA för affärsverksamhet 57,8 MSEK (35,7) 
Rörelseresultat (EBIT) 28,8 MSEK (6,9) 
Resultat efter skatt 6,7 MSEK (10,8) 
Resultat per aktie efter utspädning 0,38 SEK (0,62) 
Operativt kassaflöde per aktie 1,54 SEK (-1,61 

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2018)

Nettointäkter 141,9 MSEK (136,1) 
EBITDA 25,4 MSEK (9,8) 
EBITDA exklusive reavinster* 20,4 MSEK (9,8) 
EBITDA-marginal 18% (7) 
EBITDA för affärsverksamhet 30,7 MSEK (14,7) 
Rörelseresultat (EBIT) 16,3 MSEK (0,0) 
Resultat efter skatt 4,7 MSEK (7,8) 
Resultat per aktie efter utspädning 0,27 SEK (0,45) 
Operativt kassaflöde per aktie 0,88 SEK (-1,44)

*Exklusive en reavinst i Q2 2018 om 5,0 MSEK från avyttringen av Balmex.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant