Forskarlarm: Världen närmar sig katastrofscenariot ’Hothouse Earth’ utan återvändo

Klimatkatastrofen kan triggas igång som en rad ohejdbara dominobrickor. 

Gigantiska bränder har rasat över världen i sommar. I en ny studie menar tunga forskare, däribland svenske professorn tillika förra årets Sommarpratare Johan Rockström, att Jorden med stormsteg går mot ett mardrömslikt scenario kallat ’hothouse earth’.

Kusterna är borta, vågor som är 10-60 meter höga väller in över det som en gång var berg, det råder brist på mat och många har redan dukat under av dödlig hetta. Detta dystra framtidsscenario kallar forskarvärlden ’hothouse earth’ och nu varnar forskare för att scenariot kan bli verklighet långt tidigare än vad många tror.

Den stora ödesfrågan handlar om att ifall vi når en så kallad klimatgräns så pekar det mesta på att det inte finns någon återvändo. Men även om vi når målet med max två graders uppvärmning från Paris-uppgörelsen är det långtifrån säkert att det räcker till för att avvärja en katastrof.

I en ny studie har den svenske professorn i miljövetenskap tillika chefen för Stockholm Resilience Center – Johan Rockström – tillsammans med bland annat Will Steffen vid Australian National University kommit fram till att en uppvärmning på två grader Celcius riskerar att sätta igång flera så kallade  ’feedback-system’ som kan driva på ytterligare uppvärmning i en ond cirkel.

Ett exempel på ett sådant feedback-system är när permafrost tinar. 

Forskarna har oroväckande bevis för att permafrost som smälter släpper ut mer koldioxid i atmosfären och riskerar att förvandla en redan dålig situation till en potentiell katastrof.

”Dessa element kan potentiellt fungera som en rad dominobrickor. Så fort en välter pushar den jorden mot ytterligare en”, säger Johan Rockström till ScienceAlert.

I forskarvärlden håller så kallade negativa feedback-system jämvikt i en given miljö, medan positiva feedback-system gör raka motsatsen genom att intensifiera förändringar som redan är på gång.

Förutom permafrost är ytterligare exempel på negativa feedback-system förlusten av metangaser på havsbotten, försvagade kolsänkor i våra hav och skogar och ökande bakteriell andning i haven.

Två graders uppvärmning innebär alltså inte nödvändigtvis den trygga hamn som människan har trott, eftersom den mänskliga aktiviteten redan kan ha triggat igång ett antal effekter bortom vår kontroll. Dessutom rör sig forskarna i ett så outforskat territorium att det är högst osäkert vid vilken temperatur den farliga tröskeln faktiskt passeras.

Så hur ska vi göra då för att rädda oss själva?

Förutom att mer holistisk forskning krävs för att förfina vår förståelse kring vilka områden som riskerar att drabbas hårdast på jorden anser forskarna att vi måste skapa ett helt nytt samhälle. Även om det kan låta ogenomförbart är alternativet med ’hothouse earth’ betydligt sämre.

Allt är dock inte becksvart, utan forskarna ser redan tecken på att nödvändiga förändringar är på gång. Det största problemet är att det går för långsamt och att vi fortfarande befinner oss långtifrån den punkt där vi rör oss bort ifrån ett scenario med ’hothouse earth’.

Så vill forskarna undvika en ’hothouse earth’:

  • Skapa tydligt förvaltarskap då det gäller jordens biosfär, klimat och samhälle.
  • Skapa en global ekonomi helt fri från koldioxidutsläpp.
  • Utöka jordens kolsänkor (kolsänkor som världshaven och växande vegetation fungerar som motsatsen till en kolkälla i det att kolsänkor urlakar koldioxid från atmosfären i stället för att spä på utsläppen).
  • Tekniska innovationer, beteendeförändringar och förändrade sociala värderingar.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST