Fotograf: Edgeware Press

Streamingbolagets ökar förlusten – får bistert mottagande på börsen

"Jag är inte nöjd", säger bolagets vd.

Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, redovisar ett resultat efter skatt på -11,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (-10,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:40 kronor (-0:30).

Rörelseresultatet blev -15,2 miljoner kronor (-12,9) och rörelsemarginalen var -30,4 procent (-32,1).

Omstruktureringskostnader för sälj- och serviceorganisationen på 3,3 miljoner kronor (0) ingår i kvartalets kostnader.

Nettoomsättningen uppgick till 50,0 miljoner kronor (40,2). Försäljningstillväxten var 24,3 procent.

Kvartalets negativa resultat tillsammans med sent inkomna ordrar resulterade i ett negativt kassaflöde, skriver vd Karl Thedéen i rapporten och konstaterar att bolaget behöver öka intäkterna samt hålla i sina kostnader för att komma tillbaka till lönsam tillväxt.

"Det här var ett svagt kvartal resultatmässigt och jag är inte nöjd. Jag känner dock tillförsikt att våra åtgärder över tid tar oss tillbaka till lönsam tillväxt i nivå med företagets övergripande finansiella mål", skriver Karl Thedéen i rapporten.

Aktien är i skrivande stund ned 9,66 procent.

Följ Edgewares aktie live på VA Finans.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.