Fotograf: Pexels

Mobilspelsbolaget lyfter på börsen – trots tekniska motgångar

Strategin är att skapa spel som kan tjäna över 100 miljoner dollar.

G5 arbetar på ett antal nya spel i olika stadier av sin utveckling och mobilspelsbolaget förväntar sig att släppa två eller tre nya free to play-spel i företagets huvudgenrer före årets slut, alla utvecklade och helägda av G5. Det skriver vd Vlad Suglobov i delårsrapporten.

Under det andra kvartalet var den sekventiella tillväxten 6 procent och jämfört med samma kvartal föregående år var ökningen 43 procent. Samtidigt uppgick kostnaderna för användarförvärv till 24 procent av intäkterna, jämfört med 26 procent för ett år sedan.

Rörelsemarginalen blev 12,7 procent. Det är en förbättring jämfört med 11,6 procent för ett år sedan, men en försämring sett till första kvartalets 13,3 procent.

"De senaste kvartalens kraftiga ökning av antalet anställda och den medföljande ökningen av utvecklingskostnaderna satte viss press på vinstmarginalen", skriver vd:n.

Under det andra kvartalet anställdes cirka 65 personer och vid utgången av perioden var totalt 469 personer anställda. Enligt G5 har ett antal av nyanställningarna tillsatt nya eller vakanta tjänster, medan andra kommer att utföra arbeten som tidigare outsourcats till externa studior för att uppnå bättre kontroll över kvaliteten.

G5 Entertainment siktar på att släppa två till tre free to play-spel i företagets huvudgenrer före årets slut. 

"Som man kan se från vår 10-åriga historia kan tillväxtdynamiken variera från kvartal till kvartal när spelen går igenom sina långa livscykler. Vi fokuserar dock inte så mycket på vårt kortsiktiga resultat då det endast är en avspegling av vår förmåga att genomföra den grundläggande strategin, vilken är att bygga ett antal utvecklingsteam som kan fortsätta skapa spel som kan tjäna över 100 miljoner dollar över dess livstid, något vi redan har uppnått två gånger i vår spelportfölj", skriver vd Vlad Suglobov i rapporten. 

I skrivande stund är aktien upp 20,51 procent.

Följ aktien live på VA Finans.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.