Fotograf: Pexels

Kattparasit gör dig mer entreprenöriell - var femte person är infekterad

En parasit som finns i kattbajs kan göra dig mer entreprenöriell.

En parasit som finns i kattbajs kan få dig att hungra efter risker – och bli mer entreprenöriell. Det har rykande färsk forskning nu slagit fast.

Entreprenörsparasiten heter på medicinskt språk Tooplasma gondiiwere.

Hur får man parasiten?

Antingen äter man infekterat rått kött eller dricker infekterat vatten. Ett annat alternativ är att hantera kattbajs.

Forskarteamet som ligger bakom studien lät 1 495 studenter som läste biologi och företagsekonomi delta i undersökningen. Det visade sig att 22 procent av deltagarna var infekterade av parasiten.

Forskarna kunde snart konstatera att de studenter som testade positivt för parasiten var 1,4 gånger mer benägna att läsa företagsekonomi.

Av de studenter som läste företagsekonomi – och var infekterade av parasiten – var det nästan dubbelt så troligt att de inriktat sina studier på antingen management eller entreprenörskap.

Forskarna begav sig även utanför universitetets väggar för att testa sin tes.

På ett entreprenörsevent samlades 197 salivprov in från deltagare som också fick svara på frågan om de startat ett eget företag.

Det visade sig att det var hela 1,8 gånger vanligare att en person som var infekterad av parasiten även startat ett eget företag.

Men det är inte bara den entreprenöriella andan som ökar. Äldre studier på T. gondiis verkningar har konstaterat att infekterade personer också är mer benägna att vara råka ut för bilolyckor.

Det skulle således kunna vara så att den ökade entreprenöriella andan är ett resultat av ökat risktagande, något som forskarna själva även lyfter fram som en rimlig förklaring.

”Nystartade företag har hög sannolikhet att misslyckas, så rädslan för att misslyckas är ganska rationell. T.gondii kanske bara minskar den rationella rädslan,” säger Stefanie Johnsson, ledare för forskningsteamet, i ett pressmeddelande som Business Insider Nordic hänvisar till.

Nu är teamet intresserade av att undersöka hur bra entreprenörer som de infekterade personerna blir. Stefanie Johansson påpekar att det lika väl kan vara så att dessa infektionsentreprenörer är mest benägna att misslyckas.

Värt att påpeka är att korrelation inte nödvändigtvis implicerar kausalitet.

LÄS ÄVEN: Fascinationen för katter skördar framgångar för LA-entreprenören


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.