Framtidsanalys sätter pris på AI – större än Kinas och Indiens ekonomier redan 2030

År 2030 kan artificiell intelligens bidra med så mycket som 15.7 biljoner dollar till världsekonomin.

År 2030 kan AI-baserad teknologi bidra med så mycket som 15.7 biljoner dollar till världsekonomin. Det skriver PwC i en genomlysning av inverkan av artificiell intelligens över ett brett spektrum av industrier.

15.7 biljoner dollar – motsvarande 139 biljoner svenska kronor – är mer än den sammanlagda storleken av Kinas och Indiens ekonomier idag. Statista uppskattar storleken av den globala ekonomin till 75.4 biljoner dollar år 2016.

PwC förutspår sammanlagt 14% högre globalt BNP år 2030 till följd av den artificiella intelligensens genomslag. Samtidigt skriver företaget att uppskattningen bygger på vad AI kommer tillföra genom produktivitetsökningar och konsumtionseffekter till följd av förbättrade produkter. Det ska inte nödvändigtvis tolkas som tillväxt utöver den normala teknologiska tillväxthastigheten – även om mycket tyder på det.

Mest ekonomiskt omvälvande blir AI i USA och Kina där inverkan av AI uppskattas till 14.5 procent respektive 26.1 procent av BNP. För Norra Europa beräknas genomslaget till 9.9 procent av BNP – motsvarande 1.8 biljoner dollar.

Analysen förutspår också att det totala utbudet av jobb inte kommer förändras – AI förväntas skapa lika många nya jobb som teknologin automatiserar. Resultatet är högre produktivitet, bättre produkter och ökad efterfrågan.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST