Skogsbrand nära Ljusdal. Fotograf: Maja Suslin/TT

Skogsjätten rasar – varnar för negativ påverkan från skogsbränderna

Stora Enso levererade sämre resultat än väntat.

Skogsbolaget Stora Enso redovisar en omsättning i linje med förväntan under andra kvartalet. Bolagets resultat steg samtidigt mindre än väntat.

Vid öppningstid på fredagen rasade aktien 10 procent.

Omsättningen uppgick till 2 664 miljoner euro (2 528), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 638. Ökningen var främst hänförlig till fördelaktiga priser och en aktiv styrning av produktutbudet och trots brist på skogsråvara, heter det.

Det operativa rörelseresultatet ökade med 49,4 procent till 327 miljoner euro (219). Betydligt högre försäljningspriser och ett bättre produktutbud förbättrade det operativa rörelseresultatet med 214 miljoner euro.

“Volymerna hade endast en mindre positiv påverkan på grund av ändrade underhållsscheman jämfört med samma period förra året, en stängning för ombyggnad vid Heinola-bruket samt produktionsrelaterade utmaningar i divisionen Consumer Board”, uppger bolaget.

Vidare var effekten i andra kvartalet från planerade underhållsstopp var 15 miljoner euro högre än tidigare estimerat.

Rörelseresultatet blev 317 miljoner euro (205). Rörelsemarginalen var 11,9 procent (8,1).

Resultatet före skatt var 257 miljoner euro (145), analytikerkonsensus 301. Resultatet efter skatt blev 213 miljoner euro (143). Resultat per aktie hamnade på 0,28 euro (0,19).

Omsättningen och det operativa rörelseresultatet under tredje kvartalet förväntas bli i nivå med andra kvartalet. Effekten från planerade underhållsstopp beräknas bli cirka 5 miljoner euro lägre än för andra kvartalet.

“Tillgången på skogsråvara i Norden förväntas vara fortsatt knapp på grund av risk för skogsbränder som kan påverka avverkningen. Skogsråvarusituationen förväntas ha en negativ påverkan om ungefär 10 miljoner euro under tredje kvartalet 2018. Dessa effekter är inräknande i utsikterna ovan”, uppger bolaget.

Följ Stora Ensos aktie på VA Finans.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST