Fotograf: Pixabay

Brakförlust för krisande Fingerprint

Högre omsättning än väntat – men betungande förlust för biometriföretaget.

Kristyngda Fingerprint Cards redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, rapporterar däremot en förlust mot föregående periods vinst.

Läs även: Fingerprints nya krisbesked får aktien att dyka på börsen

Omsättningen uppgick till 389,9 miljoner kronor (823,4), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 325.

Jämfört med samma kvartal i fjol minskade Fingerprints omsättning med 53 procent, framförallt drivet av att det genomsnittliga försäljningspriset för bolagets produkter sjunker.

”Samtidigt som försäljningsutvecklingen stabiliserade sig något under det andra kvartalet, med en sekventiell omsättningstillväxt om 35 procent, är marknadsläget fortsatt utmanande”, konstaterar vd Christian Fredrikson i rapporten.

Den inhemska kinesiska smartphonemarknaden återhämtade sig något under kvartalet, men leveransvolymerna är fortfarande lägre än under motsvarande period i fjol.

”Vi bedömer att marknaden för kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones kommer att fortsätta minska i värde. Detta är en konsekvens av den fortsatta prispressen, men också av att alternativa biometriska teknologier, inte minst in-displaysensorer, introduceras”, skriver vd Christian Fredrikson.

För Fingerprint innebär detta att bolaget måste sänka sina kostnader samtidigt som bolaget fokuserar på diversifiering för ökad tillväxt, minskad risk och stabilare intäktsströmmar, heter det.

Läs även: Experterna: Nyemission väntar Fingerprint

Bruttomarginalen uppgick till -63 procent (36) och exklusive lagernedskrivningar till 15 procent (42).

Rörelseresultatet blev -578,2 miljoner kronor (72) och är belastat med omstruktureringskostnader om 43,2 miljoner kronor samt ytterligare totalt 451,6 miljoner kronor relaterat till en lagernedskrivning och en nedskrivning av aktiverade FoU-projekt.

Resultatet före skatt var -587,9 miljoner kronor (47,3), medan resultatet efter skatt blev -467,9 miljoner kronor (32,8). Resultat per aktie hamnade på -1,49 kronor (0,10). 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 302 miljoner kronor (528).

Fingerprint Cards meddelade den 4 juni att ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder genomförs. Dessa beräknas slutföras under det tredje kvartalet i år och ska minska kostnaderna med ytterligare minst 350 miljoner kronor på årsbasis med fullt genomslag i det fjärde kvartalet.

”Jag är väl medveten om att detta innebär svåra förändringar för många av våra medarbetare, men anpassningen är nödvändig för att värna vår konkurrenskraft”, uppger Christian Fredrikson. 


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant