Pixabay

Byggjätten faller på börsen – långa vintern gav lägre vinst

Sen start på utomhussäsongen och högre virkespriser gav lägre vinst för Byggmax.

Bygghandlarkedjan Byggmax redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en klart lägre vinst, vilket fick aktien att falla 9,18 % på börsen på måndagsmorgonen.

Omsättningen uppgick till 1 731,2 miljoner kronor (1 775,8), en minskning med 3 procent mot föregående år. För jämförbara butiker var nettoomsättningen -5,9 procent (-0,3).). I föregående rapport var det en minskning med 16,9 procent.

Läs mer: Svenska problemkedjan trotsar butiksdöden – dubblar butiksöppningarna kommande året

Rörelseresultatet blev 126,6 miljoner kronor (171,8), med en rörelsemarginal på 7,3 procent (9,7). Bruttomarginalen låg på 30,2 procent (30,6). I förra rapporten var nivån 32,0 procent.

Enligt rapporten påverkades bruttomarginalen negativt av signifikant högre råvarupriser för virke, vilket är Byggmax största produktkategori. För övriga produktkategorier ökade sammantaget bruttomarginalen jämfört med föregående år, påverkat positivt av inköpsförbättringar, prissättning och mix-effekter.

Resultatet efter skatt blev 96,7 miljoner kronor (132,6), en minskning med 27 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,6 kronor (2,2), vilket innebär en minskning med 27 procent mot föregående år.

Byggmax vd Mattias Ankarberg kommenterar de utmanande externa faktorerna:

“Den långa vintern medförde att säsongen för utomhusprojekt startade först i slutet av april och råvarupriser för virke har ökat markant under våren vilket påverkat bruttomarginalen negativt.”

Enligt Ankarberg så dämpas marknaden av visst avvaktande beteende, sannolikt påverkat av konsumenters upplevda osäkerhet om framtida ekonomisk utveckling.

Byggmax-chefen säger så här om bolagets framtidsutsikter:

“Första halvåret 2018 har varit tudelat. Vi har genomfört strategiska initiativ i högt tempo, vilket gett positiva effekter. Samtidigt har marknadsförutsättningarna varit tuffa.”

“Även om marknadens förutsättningar kommer variera över tid, så är Byggmax väl positionerat med vårt allt starkare lågpriskoncept i både butik och e-handel. Tillväxtmöjligheterna för Byggmax är dessutom fortsatt goda. Många nordiska orter saknar fortfarande lågprisalternativ, vår satsning på e-handel kompletterar vårt fokuserade butikssortiment och vi har etablerat ett Byggmaxkoncept för att växa i den stora marknaden för trädgårdsprodukter.”

Följ Byggmax aktie i realtid på VA Finans.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST