Hövding Press

Hajpade hjälmbolaget rasar på börsen

Ett förslag från styrelsen orsakar raset.

Airbag-cykelhjälmsföretaget Hövding, som handlas på First North, genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning. Det framgår av ett pressmeddelande.

I maj passerade bolaget milstolpen 100 000 sålda hjälmar.

Då förklarade Hövdings vd Fredrik Carling att produkten sålde bäst när den nått en viss nivå användare. Denna nivå skulle man vid tillfället vara på väg att passera enligt vd:n.

LÄS ÄVEN: Trendiga airbaghjälmar syns plötsligt överallt – men ett störande problem får cyklister att tveka

Trots detta föreslår styrelsen nu en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10 kronor. Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga ägare.

Till följd av företrädesemissionen tidigareläggs Hövdings delårsrapport för andra kvartalet till den 7 augusti 2018. Tidigare kommunicerat datum var 29 augusti 2018.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att genomföra en större internationell marknadssatsning i samband med lansering av nästa version av Hövding.

Bolagets finansiella målsättning om att nå en omsättning överstigande 250 miljoner kronor år 2020 kvarstår.

"Hövding bruttomarginal förväntas stiga gradvis från nuvarande nivåer men till följd av de marknadssatsningar som planeras kommande år justeras målsättningen om 20 procents rörelsemarginal år 2020. Ny målsättning är att uppnå positiv rörelsemarginal år 2020", heter det.

I skrivande stund har aktien rasat 13,6 procent.

Följ Hövdings aktie i realtid här på VA Finans.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.