Fotograf: Pexels

6 saker som utmärker framgångsrika kvinnor inom tech

Det finns några saker som framgångsrika kvinnor gör annorlunda.

Kvinnor är mindre benägna att söka sig till områdena forskning, teknologi, ingenjörskap och matematik, även förkortat STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Det har även lett till att det finns färre exempel på framgångsrika kvinnor inom dessa branscher, i jämförelse med många andra.

Därtill upplever många kvinnor som sökt sig till dessa områden även stora motsättningar i att ta sig fram i karriären.

LÄS ÄVEN: Oroande trenden: Därför minskar antalet kvinnliga entreprenörer i Sverige

Laura Sherbin är grundare av den ideella organisationen Center for Talent Innovation (CTI) som hjälper globala organisationer att dra nytta av talanger oavsett kultur, ålder eller kön. Organisationen har i en studie, vars resultat publicerats i en artikel i Harvard Business Review, identifierat vad som särskiljer kvinnor som faktiskt lyckats inom STEM-områdena. 

De här 6 sakerna utmärker framgångsrika kvinnor inom STEM-yrken:

De tar åt sig äran för sina idéer.

Idéer som triggar innovation är hårdvaluta inom STEM-yrkena. Studien visar att en så stor andel som 82 procent av de kvinnliga respondenterna säger att deras bidrag ignoreras på arbetsplatsen.

Det som särskiljer dem som lyckas från dem som inte gör det är hur de väljer att hantera en sådan situation. Så många som 40 procent av de framgångsrika kvinnorna låter sig inte ignoreras, jämfört med 26 procent bland de övriga.

De nätverkar, och hjälper varandra.

Värdet av att investera tid i att knyta kontakter och bygga relationer gäller alla, men särskilt kvinnor inom STEM-områdena. Studien visar att kvinnor som lyckas i större utsträckning än andra hjälper andra kvinnor att komma i kontakt med personer på seniora positioner, de riskerar sitt eget rykte för att framföra sina och andras idéer, samt hjälper varandra att återuppbygga upp ett skadat rykte.

Det är därför ingen slump att framgångsrika STEM-kvinnor uppger att de får mer support för sina idéer under möten och i större utsträckning har tillgång till maktens korridorer.

De agerar mentorer åt andra.

Majoriteten av framgångsrika STEM-kvinnor säger att de agerar mentorer åt någon på det egna företaget – jämfört med 37 procent av andra kvinnor.

De är i större utsträckning även benägna att rekommendera sin adept vid en möjlig befordran, identifiera förbättringsområden i dennas prestationer och hjälpa adepten bli ännu bättre. I gengäld anser dessa framgångsrika kvinnor att mentorskapet hjälper dem att skapa ett rykte om sig själva som bra ledare som kan identifiera och vägleda talanger – men även att det får dem att ständigt vara på tårna.

De tror på sin egen förmåga.

Generellt upplever såväl kvinnliga entreprenörer som kvinnor inom STEM-yrkena en lägre tilltro till sin egen förmåga.

I studien framkommer att kvinnor som lyckats inom STEM-yrkena i 39 procent av fallen har en starktilltro till sin egen förmåga. Bland kvinnor som däremot valt att lämna områdena är andelen mindre än 20 procent.

De är autentiska.

Många känner att de måste anpassa sig för att passa in på sin arbetsplats. Det är något som framgångsrika kvinnor gör i betydligt mindre utsträckning än andra. Så många som 78 procent av kvinnor som tar sig långt inom STEM-området säger att de är sitt äkta jag på jobbet. Det ska jämföras med andra kvinnor som bara i 58 procent av fallen säger detsamma.

De slipar på sitt eget varumärke.

Att bli framgångsrik inom STEM handlar om att göra betydligt mer än vad som innefattas av yrkestiteln. En sådan sak är att slipa på det egna varumärket. STEM-kvinnor som lyckas sitter oftare med i paneler, har styrelseuppdrag och ser till att andra vet vad de åstadkommit.

LÄS ÄVEN: Ny BCG-rapport: Kvinnliga startups ger dubbelt så hög avkastning – men ratas av investerare